Prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia pre školský rok 2021/2022

4-ročné štúdium - 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním ANJ a INF

5-ročné BILINGVÁLNE slovensko-RUSKÉ štúdium


Na našom gymnáziu sú samozrejmosťou:

 • moderné odborné učebne
 • knižnica so študovňou
 • nová, moderná telocvičňa
 • bezdrôtový prístup k internetu pre každého študenta
 • starostlivosť o talentované deti a mládež
 • príprava na súťaže a predmetové olympiády
 • medzinárodné projekty
 • záujmové krúžky a mimoškolské aktivity
 • školské akcie, výlety a exkurzie
 • skvelý školský časopis
 • tvorivá pracovná atmosféra
 • vzájomná spolupráca a porozumenie


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií