Prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia pre školský rok 2020/2021

4-ročné štúdium - 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním ANJ a INF
 • naša škola otvára 1 triedu prvého ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním ANJ a INF
 • Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2020/2021 (.pdf)
 • benefitom pre študenta je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (ANJ/NEJ), informatiky (škola je zapojená do projektu IT Akadémia) a individuálna profilácia zamerania žiaka v posledných ročníkoch štúdia
 • 1. termín v rámci 1.kola prijímacích skúšok sa uskutoční: 11. máj 2020 (pondelok)
 • 2. termín v rámci 1.kola prijímacích skúšok sa uskutoční: 14. máj 2020 (štvrtok)
 • štúdium je určené pre žiakov, ktorí absolvovali 9. ročník ZŠ

5-ročné BILINGVÁLNE slovensko-RUSKÉ štúdium


Na našom gymnáziu sú samozrejmosťou:

 • moderné odborné učebne
 • knižnica so študovňou
 • nová, moderná telocvičňa
 • bezdrôtový prístup k internetu pre každého študenta
 • starostlivosť o talentované deti a mládež
 • príprava na súťaže a predmetové olympiády
 • medzinárodné projekty
 • záujmové krúžky a mimoškolské aktivity
 • školské akcie, výlety a exkurzie
 • skvelý školský časopis
 • tvorivá pracovná atmosféra
 • vzájomná spolupráca a porozumenie


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

2. 9. 2020 8:00 h
Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií