Organizácia školského roka 2018/2019

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2018
(pondelok)

pozn.: dňa 30. októbra 2018 je Štátny sviatok
31. október –
2. november 2018
5. november 2018
(pondelok)
vianočné 21. december 2018
(piatok)
27. december 2018
- 7. január 2019
8. január 2019
(utorok)
polročné 31. január 2019
(štvrtok)
1. február 2019
(piatok)
4. február 2019
(pondelok)
jarné v Nitrianskom kraji 22. február 2019
(piatok)
25. február -
1. marec 2019
4. marec 2019
(pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019
(streda)
18. apríl -
23. apríl 2019
24. apríl 2019
(streda)
letné 28. jún 2019
(piatok)
1. júl 2019 -
31. august 2019
2. september 2019
(pondelok)

zdroj: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019

Maturitné skúšky v školskom roku 2018/2019

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
  • 12. marec 2019 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
  • 13. marec 2019 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk
  • 14. marec 2019 (štvrtok) - matematika
Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: 20. - 24. máj 2019

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií