Organizácia školského roka 2019/2020

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2019
(utorok)
30. október –
31. október 2019
4. november 2019
(pondelok)
vianočné 20. december 2019
(piatok)
23. december 2019
- 7. január 2020
8. január 2020
(streda)
polročné 31. január 2020
(piatok)
3. február 2020
(pondelok)
4. február 2020
(utorok)
jarné v Nitrianskom kraji 14. február 2020
(piatok)
17. február -
21. február 2020
24. február 2020
(pondelok)
veľkonočné 8. apríl 2020
(streda)
9. apríl -
14. apríl 2020
15. apríl 2020
(streda)
letné 30. jún 2020
(utorok)
1. júl 2020 -
31. august 2020
2. september 2020
(streda)

zdroj: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Maturitné skúšky v školskom roku 2019/2020

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky:
  • 17. marec 2020 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
  • 18. marec 2020 (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk
  • 19. marec 2020 (štvrtok) - matematika
Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky: 18. - 22. máj 2020

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií