Organizácia školského roka 2020/2021

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 28. október 2020
(streda)
29. október –
30. október 2020
2. november 2020
(pondelok)
vianočné 22. december 2020
(utorok)
23. december 2020
- 7. január 2021
8. január 2021
(piatok)
polročné 29. január 2021
(piatok)
1. február 2021
(pondelok)
2. február 2021
(utorok)
jarné v Nitrianskom kraji 26. február 2021
(piatok)
1. marec -
5. marec 2021
8. marec 2021
(pondelok)
veľkonočné 31. marec 2021
(streda)
1. apríl -
6. apríl 2021
7. apríl 2021
(streda)
letné 30. jún 2021
(streda)
1. júl 2021 -
31. august 2021
2. september 2021
(štvrtok)

zdroj: www.minedu.sk


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií