Verejné informácie - 2018

Verejné informácie - 2017

Verejné informácie - 2016

Verejné informácie - 2015

Verejné informácie - 2014

Verejné informácie - 2013

Verejné informácie - 2012

Verejné informácie - 2011

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

15. - 19. október 2018
CodeWeek - "OBJAV V SEBE PROGRAMÁTORA NA VRÁBEĽSKOM GYMPLI"


23. - 26. október 2018
Poznávací výlet žiakov bilingválneho štúdia do
Ruskej federácie
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií