Zmluvy - 2011

Číslo zmluvy Zmluvný partner Trvanie zmluvy Suma v EUR Zoskenovaný dokument
01/2011 Pavol Šimek 13.1. – 27.1.2011 90,00 str.1, str.2, str.3
02/2011 Mgr. Ladislav Prešinský 11.1. - 8.2.2011 112,50 str.1, str.2, str.3
03/2011 Ivan Raček 13.1. - 10.2.2011 75,00 str.1, str.2, str.3
04/2011 Denisa Kollárová 15.1.2011 15,00 str.1, str.2, str.3
05/2011 Richard Belický 19.1. - 2.2.2011 97,50 str.1, str.2, str.3
06/2011 Pavol Šimek 3.2. - 24.2.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
07/2011 OZ KLIK-KLAK 5.2.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
2010/01396 Krajský školský úrad 27.12.2010 - 2.2.2011 - str.1, str.2, str.3
2011/00583 Krajský školský úrad 21.1. - 28.2.2011 - str.1, str.2, str.3
2011/00735 Krajský školský úrad 11.2. – 31.3.2011 - str.1, str.2, str.3
08/2011 Raček Ivan 7.3.2011 – 28.3.2011 75,00 str.1, str.2, str.3
09/2011 Mikita Mário 7.3.2011 – 28.3.2011 112,50 str.1, str.2, str.3
10/2011 Prešinský Ladislav 1.3.2011 – 29.3.2011 112,50 str.1, str.2, str.3
11/2011 Belický Richard 2.3.2011 – 30.3.2011 75,00 str.1, str.2, str.3
12/2011 Šimek Pavol 10.3.2011 – 31.3.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
14/2011 Belický Richard 13.4.2011-27.4.2011 45,00 str.1, str.2, str.3
15/2011 Mgr. Prešinský Ladislav 5.4.2011-19.4.2011 67,50 str.1, str.2, str.3
16/2011 Raček Ivan 7.4.2011-28.4.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
17/2011 Šimek Pavol 14.04.2011 15,00 str.1, str.2, str.3
18/2011 ARGEMATIC, s. r. o. 2.5.2011 – 13.5.2011 22,00 str.1, str.2, str.3
19/2011 Oťapka Branislav 12.5.2011–26.5.2011 45,00 str.1, str.2, str.3
21/2011 ARGEMATIC, spol.s r.o. 01.09.2011-30.06.2012 166,66 str.1, str.2, str.3, str.4
22/2011 Šimek Pavol 22.9.2011 a 29.9.2011 30,00 str.1, str.2, str.3
23/2011 Šimek Pavol 6.10.2011-27.10.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
24/2011 Raček Ivan 6.10.2011-27.10.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
25/2011 Matador Automotive Vráble, a. s. 10.10.2011–31.10.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
26/2011 Belický Richard 19.10. a 26.10.2011 30,00 str.1, str.2, str.3
27/2011 HTP Slovakia Vráble, s.r.o. 02.11. – 30. 11. 2011 150,00 str.1, str.2, str.3
28/2011 ICU Medical Slovakia,s.r.o 04.11. – 25.11.2011 120,00 str.1, str.2, str.3
29/2011 Belický Richard 02.11. – 30.11.2011 75,00 str.1, str.2, str.3
30/2011 Matador Automotive Vráble, a. s. 07.11.2011 – 28.11.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
31/2011 Šimek Pavol 03.11. – 24.11.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
32/2011 Raček Ivan 03.11. – 24.11.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
33/2011 PFA Vion, Zlaté Moravce 02.11. – 16.11.2011 360,00 str.1, str.2, str.3
34/2011 Raček Ivan 01.12.2011 – 15.12.2011 45,00 str.1, str.2, str.3
35/2011 Šimek Pavol 01.12.2011 – 22.12.2011 60,00 str.1, str.2, str.3
36/2011 Požitavská futbalová akadémia Vion 01.12.2011 – 12.12.2011 288,00 str.1, str.2, str.3
37/2011 HTP Slovakia Vráble s. r. o. 05.12.2011 – 21.12.2011 90,00 str.1, str.2, str.3
38/2011 Matador Automotive Vráble, a. s. 05.12.2011 – 19.12.2011 45,00 str.1, str.2, str.3
--- Igor Velický - DAVSTAV 21.11.2011 - 10.12. 2011 16 175,77 str.1, str.2, str.3, str.4, str.5
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

18. jún 2019
2. kolo prijímacích pohovorov do bilingválneho slovensko-ruského gymnázia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií