Faktúry - január 2012

Faktúry prijaté

Číslo faktúry Dátum vystavenia Dodávateľ Predmet fakturácie Suma v EUR Zoskenovaný dokument
200140623 09.01.2012 ENERGO-SK Tepelná energia 1081,85 zobraziť
333/2011 31. 12. 2011 Mgr. Ivan Mihálik BOZP a PO 100,00 zobraziť
201210025 05. 01. 2012 ENERGO-SK Dodávka zemného plynu 562,99 zobraziť
316003553 31. 12. 2011 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Vodné, stočné 133,74 zobraziť
5149117849 10. 01. 2012 Orange Slovensko, a. s. Mobilné služby 3,32 zobraziť
5201201417 13. 01. 2012 KOMENSKY, s. r. o. Virtuálna knižnica 198,72 zobraziť
7113206027 22. 12. 2011 Slovak Telekom, a. s. Služby mobilnej siete 27,71 zobraziť
9734173053 03. 01. 2012 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 48,82 zobraziť

Faktúry vydané

Číslo faktúry Dátum vystavenia Dodávateľ Predmet fakturácie Suma v EUR Zoskenovaný dokument
2012 24. 01. 2012 Krajský školský úrad Materiálno-technické zabezpečenie OK OAJ 216,80 zobraziť
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

18. jún 2019
2. kolo prijímacích pohovorov do bilingválneho slovensko-ruského gymnázia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií