Faktúry - október 2012

Faktúry prijaté

Číslo faktúry Dátum vystavenia Dodávateľ Predmet fakturácie Suma v EUR Zoskenovaný dokument
200240483 05. 10. 2012 ENERGO-SK Tepelná energia 2007,94 zobraziť
58/2012 10. 10. 2012 Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Obedy 1443,00 zobraziť
61/2012 10. 10. 2012 Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Obedy 15,90 zobraziť
62/2012 09. 10. 2012 Školská jedáleň pri ZŠ V. Záborského Obedy 190,24 zobraziť
63/2012 09. 10. 2012 Školská jedáleň pri ZŠ V. Záborského Obedy 1361,00 zobraziť
64/2012 09. 10. 2012 Školská jedáleň pri ZŠ V. Záborského Obedy 49,20 zobraziť
080-2008.457 10. 09. 2012 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Poistenie majetku 827,81 zobraziť
91-2-0003084 03. 10. 2012 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. Produkt aSc Rozvrhy 63,00 zobraziť
123-4245 21. 09. 2012 ARES spol. s r. o. Predplatné časopisu 20,60 zobraziť
234/2012 30. 09. 2012 Mgr. Ivan Mihálik Činnosti BOZP a PO 100,00 zobraziť
2012007 09. 10. 2012 Obert Emil Revízia telocvičného náradia 222,00 zobraziť
20121031 21. 09. 2012 HOREX HS, s. r. o. Revízia hasiacich prístrojov 97,86 zobraziť
20121098 28. 09. 2012 HOREX HS, s. r. o. Oprava HP 267,42 zobraziť
201210634 08. 10. 2012 ENERGO-SK Dodávka zemného plynu 517,99 zobraziť
203230782 09. 10. 2012 ENERGO-SK Dodávka elektrickej energie 521,12 zobraziť
0743128139 03. 10. 2012 Slovak Telekom, a. s. Služby pevnej siete 43,86 zobraziť
1235200852 24. 09. 2012 Petit Press, a. s. Inzercia 34,56 zobraziť
5180278250 09. 10. 2012 Orange Slovensko, a. s. Mobilné služby-poplatok 1,26 zobraziť
7210075792 22. 09. 2012 Slovak Telekom, a. s. Služby mobilnej siete 28,70 zobraziť
8260112795 30. 09. 2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Vodné, stočné 251,71 zobraziť
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

18. jún 2019
2. kolo prijímacích pohovorov do bilingválneho slovensko-ruského gymnázia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií