Zmluvy - 2013

Číslo zmluvy Zmluvný partner Trvanie zmluvy Suma v EUR Zoskenovaný dokument
01/2013 Raček Ivan 10.01. – 31.01.2013 72,00 str.1, str.2, str.3
02/2013 HTP Slovakia Vráble s. r. o. 09.01. – 30.01.2013 126,00 str.1, str.2, str.3
03/2013 Matador Automotive Vráble, a.s. 14.01. – 28.01.2013 54,00 str.1, str.2, str.3
04/2013 Huhn Press Tech spol. s r. o. 09.01. – 30.01. 2013 72,00 str.1, str.2, str.3
05/2013 Šimek Pavol 10.01. – 31.01.2013 72,00 str.1, str.2, str.3
06/2013 Martiška Juraj 11.01. – 25.01.2013 54,00 str.1, str.2, str.3
07/2013 ICU Medical Slovakia s. r. o. 18. 01. 2013 36,00 str.1, str.2, str.3
08/2013 HTP Slovakia Vráble, s. r. o. 04.02. – 27.02.2013 134,00 str.1, str.2, str.3
09/2013 Matador Automotive Vráble, a.s. 04.02. – 25.02.2013 62,00 str.1, str.2, str.3
10/2013 Martiška Juraj 05.02. – 26.02.2013 72,00 str.1, str.2, str.3
11/2013 Huhn Press Tech spol. s r.o. 06.02. – 27.02.2013 72,00 str.1, str.2, str.3
12/2013 ICU Medical Slovakia s. r. o. 08.02. – 22.02.2013 54,00 str.1, str.2, str.3
13/2013 Raček Ivan 07.02. – 28.02.2013 72,00 str.1, str.2, str.3
14/2013 Šimek Pavol 07.02. – 28.02.2013 72,00 str.1, str.2, str.3
15/2013 Ragas Boris, Mgr. 09. 02. 2013 72,00 str.1, str.2, str.3
16/2013 HTP Slovakia Vráble, s. r. o. 03.04. – 29.04.2013 144,00 str.1, str.2, str.3
17/2013 Huhn PressTech spol. s r. o. 04.04. – 24.04. 2013 72,00 str.1, str.2, str.3
18/2013 Nagy Štefan 15.04. – 29.04.2013 54,00 str.1, str.2, str.3
19/2013 Raček Ivan 04.04. – 25.04.2013 72,00 str.1, str.2, str.3
20/2013 Šimek Pavol 04.04. – 25.04.2013 72,00 str.1, str.2, str.3
21/2013 ICU Medical Slovakia s. r. o. 12.04. – 26.04.2013 36,00 str.1, str.2, str.3
22/2013 Mestský úrad Vráble 03.06. - 28.06.2013 262,00 str.1, str.2, str.3 str.4
23/2013 Šimek Pavol 02.05. – 30.05.2013 90,00 str.1, str.2, str.3
24/2013 Huhn PressTech spol. s r. o. 15.05. – 29.05.2013 54,00 str.1, str.2, str.3
26/2013 IN PRINT spol. s r. o. 01.11.2013 – 30.07.2014 252,00 str.1, str.2, str.3 str.4
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

18. jún 2019
2. kolo prijímacích pohovorov do bilingválneho slovensko-ruského gymnázia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií