Zmluvy - 2017

Číslo zmluvy Zmluvný partner Trvanie zmluvy Suma v EUR Zoskenovaný dokument
01/2017 HuhnPressTech, spol. s r.o., Školská 1604, 952 01 Vráble 18.01.2017 – 08.02.2017 - zobraziť
02/2017 Galaba Peter, Štúrova 1372/113, 952 01 Vráble 17.01.2017 – 14.02.2017 - zobraziť
03/2017 ŠVEC A SPOL. s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble 11.01.2017 – 15.02.2017 - zobraziť
05/2017 Reedukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku, 952 01 Vráble 17.01.2017 – 15.02.2017 - zobraziť
45 117 0067 regionPRESS - - zobraziť
07/2017 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502,952 17 Vráble 01.03.2017 - 29.03.2017 - zobraziť
08/2017 Reedukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku 613, 952 01 Vráble 28.02.2017 - 05.04.2017 - zobraziť
09/2017 Huhn Tech Press spol. s r.o., Školská 1604,952 01 Vráble 01.03.2017 - 22.03.2017 - zobraziť
10/2017 Beáta Hasáková, Lúky 1117/31, 952 01 Vráble 11.09.2017 - 28.09.2017 - zobraziť
11/2017 ŠVEC A SPOL. s.r.o. Staničná 502, 952 01 Vráble 14.09.2017 - 26.10.2017 - zobraziť
12/2017 Hunh PressTech spol. s r.o., Školská 1604, 952 01 Vráble 21.09.2017 - 26.10.2017 - zobraziť
13/2017 Fan klub KLIK-KLAK, Bernolákova 581/2, 952 01 Vráble 19.09.2017 - 29.09.2017 - zobraziť
14/2017 ZUŠ Imricha Godina, 952 01 Vráble 13.09.2017 - 30.06.2018 - zobraziť
15/2017 Beáta Hasáková, Lúky 1117/31, 952 01 Vráble 02.10.2017 - 26.10.2017 - zobraziť
16/2017 Fan klub KLIK-KLAK, Bernolákova 581/2, 952 01 Vráble 03.10.2017 - 31.10.2017 - zobraziť
17/2017 ŠVEC A SPOL. s.r.o. Staničná 502, 952 01 Vráble 03.10.2017 - 28.11.2017 - zobraziť
18/2017 ZŠ sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 09.10.2017 - 13.11.2017 - zobraziť
228/2017 KM ELASS s.r.o., Sídl. Lúky 1131/52 05.10.2017 - 05.10.2020 - zobraziť
19/2017 Redukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku 613, 952 01 Vráble 18.10.2017 - 16.11.2017 - zobraziť
20/2017 IN PRINT, Hliníková 1321/11, 952 01 Vráble 27.10.2017 - 22.12.2017 - zobraziť
22/2017 Hunh PressTech spol. s r.o., Školská 1604, 952 01 Vráble 02.11.2017 - 21.12.2017 - zobraziť
23/2017 Beáta Hasáková, Lúky 1117/31, 952 01 Vráble 02.11.2017 - 30.12.2017 - zobraziť
24/2017 Fan klub KLIK-KLAK, Bernolákova 581/2, 952 01 Vráble 03.11.2017 - 01.12.2017 - zobraziť
25/2017 MUDr. Martin Boldiš, Ul. Martina Benku 1296/7, 952 01 Vráble 08.11.2017 - 20.12.2017 - zobraziť
26/2017 ZŠ sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 20.11.2017 - 15.12.2017 - zobraziť
27/2017 Redukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku 613, 952 01 Vráble 22.11.2017 - 14.12.2017 - zobraziť
28/2017 Fan klub KLIK-KLAK, Bernolákova 581/2, 952 01 Vráble 06.12.2017 - 22.12.2017 - zobraziť
29/2017 Beáta Hasáková, Lúky 1117/31, 952 01 Vráble 04.12.2017 - 18.01.2018 - zobraziť
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

18. jún 2019
2. kolo prijímacích pohovorov do bilingválneho slovensko-ruského gymnázia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií