Zmluvy - 2018

Číslo zmluvy Zmluvný partner Trvanie zmluvy Suma v EUR Zoskenovaný dokument
01/2018 Beáta Hasáková, Lúky 1117/31, 952 01 Vráble 08.01.2018 - 01.02.2018 - zobraziť
02/2018 Fan klub KLIK-KLAK, Bernolákova 581/2, 952 01 Vráble 10.01.2018 - 31.01.2018 - zobraziť
03/2018 ZŠ sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 08.01.2018 - 29.01.2018 - zobraziť
04/2018 Reedukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku, 952 01 Vráble 10.01.2018 - 01.02.2018 - zobraziť
05/2018 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502,952 17 Vráble 11.01.2018 - 22.02.2018 - zobraziť
06/2018 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502,952 17 Vráble 09.01.2018 - 27.02.2018 - zobraziť
07/2018 MUDr. Martin Boldiš, Ul. Martina Benku 1296/7, 952 01 Vráble 10.01.2018 - 28.02.2018 - zobraziť
08/2018 HUHN PRESSTECH spol. s r.o., Školská 1604, 952 01 Vráble 18.01.2018- 15.02.2018   zobraziť
09/2018 Volejbalový klub Vráble, Kaška 966/7, 952 01 Vráble 21.01.2018, 9.00 - 13:00 h   zobraziť
10/2018 ZŠ sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 05. 02. 2018 - 16. 03. 2018 - zobraziť
11/2018 ZUŠ Imricha GodinaVráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble 06. 02. 2018 - 16. 03. 2018 - zobraziť
12/2018 Beáta Hasáková, Lúky 1117/31, 952 01 Vráble 05. 02. 2018 - 15. 03. 2018 - zobraziť
13/2018 Reedukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku, 952 01 Vráble 07. 02. 2018 - 15. 03. 2018 - zobraziť
14/2018 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502,952 17 Vráble 01. 03. 2018 - 26. 04. 2018 - zobraziť
15/2018 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502,952 17 Vráble 13. 03. 2018 - 24. 04. 2018 - zobraziť
16/2018 MUDr. Martin Boldiš, Ul. Martina Benku 1296/7, 952 01 Vráble 01. 03. 2018 - 26. 04. 2018 - zobraziť
17/2018 Fan klub KLIK-KLAK, Okružná 1691/10, 952 01 Vráble 03. 03. 2018; 9:00 - 18:00 h - zobraziť
18/2018 Semecs, s.r.o., Hlavná 1797/62, Vráble 01. 03. 2018 - 26. 04. 2018 - zobraziť
19/2018 Reedukačné centrum Vráble, Nám. kpt. Nálepku 613, 952 01 Vráble 21.03.2018 - 12.04.2018 - zobraziť
20/2018 Základná škola sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 19.03.2018 - 23.04.2018 - zobraziť
21/2018 Základná umelecká škola Imricha Godina Hlavná 1221, 952 01 Vráble 20.03.2018 - 27.04.2018 - zobraziť
22/2018 Volejbalový klub Vráble, Kaška 966/7, 952 01 Vráble 22.04.2018 - zobraziť
23/2018 Základná škola sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 27.04.2018 - 28.05.2018 - zobraziť
24/2018 Základná umelecká škola Imricha Godina Hlavná 1221, 952 01 Vráble 02.05.2018 - 08.06.2018 - zobraziť
25/2018 Fan klub KLIK-KLAK, Levická 903, 952 01 Vráble 12.06.2018, 13.06.2018, 15.06.2018, 19.06.2018, 27.06.2018, 29.06.2018   zobraziť
26/2018 ZUŠ Imricha Godina Vráble, Hlavná 1221 Vráble 17.09.2018 - 15.10.2018   zobraziť
27/2018 Základná škola sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 01.10.2018 - 09.11.2018   zobraziť
28/2018 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502, 952 17 Vráble 01.10.2018 - 26.11.2018   zobraziť
29/2018 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502, 952 17 Vráble 03.10.2018 - 12.12.2018   zobraziť
30/2018 Huhn PressTech spol. s r. o., Školská 1604, 952 01 Vráble 10.10.2018 - 12.12.2018   zobraziť
31/2018 ZUŠ Imricha Godina Vráble, Hlavná 1221 Vráble 16.10.2018 - 16.11.2018   zobraziť
32/2018 Reedukačné centrum Vráble, Nám. kpt. Nálepku 613, 952 01 Vráble 16.10.2018 - 22.11.2018   zobraziť
33/2018 Požitavská futbalová akadémia, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce 05.11.2018 - 30.11.2018   zobraziť
34/2018 Požitavská futbalová akadémia, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce 03.12.2018 - 14.12.2018   zobraziť
35/2018 ŠK Nevidzany, Hlavná 188, 951 62 Nevidzany 06.11.2018 - 29.11.2018   zobraziť
36/2018 Volejbalový klub Vráble, Kaška 966/7, 952 01 Vráble 10.11.2018   zobraziť
37/2018 Základná škola sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 12.11.2018 - 14.12.2018   zobraziť
38/2018 ZUŠ Imricha Godina Vráble, Hlavná 1221 Vráble 17.11.2018 - 17.12.2018   zobraziť
39/2018 ŠK Nevidzany, Hlavná 188, 951 62 Nevidzany 04.12.2018 - 21.12.2018   zobraziť
40/2018 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502, 952 17 Vráble 03.12.2018 - 17.12.2018   zobraziť
41/2018 Volejbalový klub Vráble, Kaška 966/7, 952 01 Vráble 08.12.2018   zobraziť
2018 BOZP Mgr. Zuzana Maláriková od 1.7.2018   zobraziť
ZO/2018A15531-2 osobnyudaj.sk   zobraziť
dodatok č.1 k registrátorskej zmluve SK-NIC, a.s.   zobraziť
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

18. jún 2019
2. kolo prijímacích pohovorov do bilingválneho slovensko-ruského gymnázia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií