Zmluvy - 2019

Číslo zmluvy Zmluvný partner Trvanie zmluvy Suma v EUR Zoskenovaný dokument
01/2019 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502,952 17 Vráble 14.01.2019 - 18.02.2019 - zobraziť
02/2019 ŠK Nevidzany, Hlavná 188, 951 62 Nevidzany 08.01.2019 - 31.01.2019 - zobraziť
03/2019 Základná škola sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 11.01.2019 - 15.02.2019 - zobraziť
04/2019 Základná umelecká škola Imricha Godina, Hlavná 1221, 952 01 Vráble na dobu neurčitú od 09.01.2019 - zobraziť
05/2019 Požitavská futbalová akadémia FC VIOn, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce 14.01.2019 - 18.02.2019 - zobraziť
06/2019 Požitavská futbalová akadémia FC VIOn, Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce 15.01.2019 - 19.02.2019 - zobraziť
07/2019 Reedukačné centrum Vráble, Námestie kpt. Nálepku 613, 952 01 Vráble 29.01.2019 - 26.03.2019 - zobraziť
08/2019 Základná škola sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 04.03.2019 - 05.04.2019 - zobraziť
09/2019 ŠVEC a SPOL. s.r.o., Staničná 502, 952 17 Vráble 04.03.2019 - 29.04.2019 - zobraziť
10/2019 Huhn Press Tech spol. s r.o., Školská 1604, 952 01 Vráble 07.03.2019 - 28.03. 2019 - zobraziť
11/2019 Volejbalový klub Vráble, Kaška 966/7, 952 01 Vráble 23.03.2019 - 23.03.2019 - zobraziť
12/2019 Základná škola sv. Vojtecha, Levická 903, 952 01 Vráble 26.04.2019 - 27.05.2019 - zobraziť
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

18. jún 2019
2. kolo prijímacích pohovorov do bilingválneho slovensko-ruského gymnázia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií