Žiacka školská rada
Členovia | Program
Členovia
Predseda ŽŠR:
Samuel Sakáč

Podpredseda ŽŠR:
Viliam Péli

Emma Balogová
Paula Balta
Veronika Repáňová
Hana Sakáčová
Ema Vozafová

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií