Žiacka školská rada
Členovia | Program
Členovia
Paula Balta
Balogová Emma
Vozafová Ema
Repáňová Veronika
Melišková Veronika
Chlpík Samuel
Halásová Bibiana
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Bc. Tatiana Polyáková
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií