Žiacka školská rada v školskom roku 2021/2022
Členovia | Program
Členovia
Halásová Bibiana
Sakáčová Hana
Chlpík Samuel
Titková Sarah
Blahová Patrícia
Melišková Veronika
Zrubcová Sofia
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábžoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditežka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

ťť viac informácií