Žiacka školská rada
Členovia | Program
Členovia
Paula Balta
Balogová Emma
Vozafová Ema
Repáňová Veronika
Melišková Veronika
Chlpík Samuel
Halásová Bibiana
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhžadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy

kontakt
Gymnázium vo Vrábžoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditežka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

ťť viac informácií