Žiacka školská rada v školskom roku 2018/2019
Členovia | Program
Členovia
Halásová Bibiana I. D
Kmeťová Daniela II. D
Repáňová Veronika III. D
Totkovič Ivan I. A
Baňasová Veronika II. A
Péli Viliam III. A
Jašo Milan IV. A
Očovayová Michaela IV. B
Funkcie členov
Predseda ŽŠR:
Kmeťová Daniela

Podpredsedníčka a tajomníčka ŽŠR:
Veronika Repáňová

Nástenkári ŽŠR:
Veronika Baňasová
Halásová Bibiana

Písanie článkov o akciách ŽŠR:
Péli Viliam
Totkovič Ivan
Očovayová Michaela

Webová stránka ŽŠR:
Milan Jašo
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií