Žiacka školská rada
Členovia | Program
Členovia
Halásová Bibiana II. D
Kmeťová Daniela III. D
Repáňová Veronika IV. D
Totkovič Ivan II. A
Baňasová Veronika III. A
Péli Viliam IV. A
Funkcie členov
Predseda ŽŠR:
Kmeťová Daniela

Podpredsedníčka a tajomníčka ŽŠR:
Veronika Repáňová

Nástenkári ŽŠR:
Veronika Baňasová
Halásová Bibiana

Písanie článkov o akciách ŽŠR:
Péli Viliam
Totkovič Ivan
Očovayová Michaela

Webová stránka ŽŠR:
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií