Žiacka školská rada
Členovia | Program
Program ŽŠR na 1. polrok školského roku 2018/2019
September:
 • Voľby predsedu triedy - zástupcu do ŽŠR
Október:
 • Voľba predsedu ŽŠR
 • Tvorivé jesenné dielne
November:
 • Deň študentstva (prezentácia)
 • Študentské inkognito
December:
 • Mikuláš
 • Vianočné aranžovanie
 • Vianočná akadémia
Január:
 • Novoročné vinše
Február:
 • Valentín
Marec:
 • Výstavka k mesiacu kníh
 • "Štyria proti štyrom"
Apríl:
 • Deň naopak – 1. apríl
Máj:
 • Rozlúčka so štvrtákmi
Jún:
 • Koncoročná opekačka
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií