Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ

Srdečne pozývame žiakov základných škôl na Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční v priestoroch našej školy v pondelok 12. decembra 2016 od 8:00 h.

Uchádzači o štúdium sa dozvedia informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na našej škole
a budú mať možnosť zúčastniť sa zaujímavých aktivít, ktoré sme na tento deň pripravili.

PaedDr. Beáta Havettová
riaditeľka školy

čo nás čaká

12. december 2016 (pondelok)
Deň otvorených dverí

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30
Fax.: 037 783 21 30

Zástupkyňa riaditeľky:
PaedDr. Eliška Matušková
Tel.: 037 783 44 05

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií