poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  31. máj 2017 (streda)
o 9:00 h

Otvorenie výstavy obrazov za účasti autorky
Esther Shilo:
"Z papiera vystrihované"

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií