Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na zasadnutie Rodičovského združenia pri Gymnáziu vo Vrábľoch,
ktoré sa uskutoční dňa 3. októbra 2017 o 16:30 h v učebni príslušnej triedy.

Program:
  • Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov a činnosti triedy
PaedDr. Beáta Havettová
riaditeľka školy

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  26. september 2017
Európsky deň jazykov


  3. október 2017 (ut.)
o 15:30 h

Zasadnutie Rady školy


  3. október 2017 (ut.)
o 16:30 h

Rodičovské združenie

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií