Výsledková listina prijímacích pohovorov v študijnom odbore 7902 J 74
bilingválne gymnázium slovensko-ruské

» zobraziť výsledkovú listinu

Zápisať žiakov na štúdium je možné na sekretariáte školy.
Úradné hodiny: 7:30 - 15:30 h.

Na zápise predloží zákonný zástupca uchádzača:

  • Doklad totožnosti (občiansky preukaz)
  • Vyplnený zápisný lístok (tlačivo dostanete na ZŠ)
Konzultačné rodičovské združenie

Všetkých rodičov srdečne pozývame
na konzultačné rodičovské združenie,
ktoré sa uskutoční v stredu 26. apríla 2017 (streda)
v čase od 14:30 do 17:30 h.

Interview so žiakmi 1. ročníka bilingválneho slovensko-ruského štúdia

Tešíme sa, že naše gymnázium sa v tomto školskom roku rozrástlo o prvých žiakov sekcie 5-ročného bilingválneho slovensko-ruského štúdia. Celé interview s nimi vám prinesie januárové číslo časopisu ŤAHÁK. Aby sme vám priblížili, ako sa im páči a ako si zvykajú na nové študijné podmienky, prinášame vám ich odpovede.

Čo ťa viedlo k tomu, aby si študoval/a na vrábeľskom gymnáziu?

  • Veronika: Už od začiatku som sa rozhodovala medzi školami zameranými na jazyky. Chcela som ísť študovať jazyky, ktoré mi dajú uplatnenie do budúcnosti a väčší rozhľad vo svete. Keď som sa dozvedela, že vo Vrábľoch sa otvára bilingválne gymnázium s hlavným ruským jazykom a druhým jazykom anglickým, neváhala som. Ďalšie plus vrábeľského gymnázia je, že ho mám skoro za rohom a nemusím dlhé hodiny tráviť cestovaním a preto mi to dáva aj viacej času na mimoškolské aktivity.
  • Erika: Gymnázium je pre mňa ako pre človeka, ktorý nevie, čím chce v budúcnosti byť, jedinečná možnosť. Určite som chcela ísť po skončení môjho 9-ročného štúdia na základnej škole študovať na gymnázium. A keď sa mi naskytla táto možnosť, ísť študovať na bilingválne ruské gymnázium vo Vrábľoch, veľmi ma to potešilo a rozhodla som sa rýchlo.
  • Adam: Na základnej škole som sa nevedel rozhodnúť, na akú odbornú školu chcem ísť, preto som si vybral gymnázium, ktoré mi dá ďalších 5 rokov na rozmyslenie do budúcna a ďalšie plus, keď som sa dopočul o bilingválnom gymnáziu vo Vrábľoch s hlavným ruským a druhým anglickým jazykom, povedal som si, že to skúsim. Predsa len vo svete je jazyky nutné vedieť.
   viac »»

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  26. apríl 2017 (str.)
Konzultačné rodičovské združenie

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií