Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka
4-ročného štúdia pre školský rok 2018/2019 (.pdf)

Termín zápisu: do 24. mája 2018 (štvrtok) do 15:00 hod.

V prípade, že sa niektorí prijatí uchádzači na štúdium nezapíšu alebo zrušia zápis,
na uvoľnené miesta bude možné prijať ďalších uchádzačov,
ktorí vyhoveli podmienkam prijatia
,
ale z dôvodu nedostatku miesta neboli na štúdium prijatí.

Pozn.: Zákonný zástupca si prinesie na zápis svoj občiansky preukaz a zápisný lístok vydaný základnou školou.
Nie je nutné, aby v čase zápisu mal zákonný zástupca doručené písomné rozhodnutie o prijatí.

2. kolo talentových prijímacích skúšok
do 5-ročného BILINGVÁLNEHO slovensko-RUSKÉHO štúdia
sa uskutoční 19. júna 2018 (utorok).

Máme ešte 17 voľných miest.

Sme partnerom Národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Ak Ťa baví INFORMATIKA a prírodné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia), tak vedz, že naša škola sa zapojila od roku 2018 do národného prokektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Trvanie projektu je naplánované do roku 2020, avšak my predpokladáme, že v konečnom dôsledku projekt IT Akadémia presiahne túto časovú hranicu. »»


poradenstvo a prevencia

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií