Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ

Srdečne pozývame žiakov základných škôl na Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční v priestoroch našej školy
v utorok 28. novembra 2017 od 8:00 h.

Uchádzači o štúdium sa dozvedia informácie
o možnostiach a podmienkach štúdia na našej škole.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  28.11.2017 (ut.)
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií