Letná univerzita

Mnoho stredoškolákov si láme hlavy nad tým, čo po strednej škole. Väčšinou sa rozhodnú pokračovať na vysokej škole, avšak - ako to tam bude vyzerať? Bude to ťažké? Čo presne tam budem študovať? Takýchto otázok nám preblikáva hlavami pomerne dosť. Ja som mal to šťastie stráviť štyri dni v prostredí fakúlt Slovenskej Technickej Univerzity (STU) a možnosť spýtať sa tieto otázky priamo študentov a členov tejto univerzity. »»

Putovanie za vedou

Deväť nadšencov pre techniku a fyziku z našej školy sa v sobotu 18.6.2016 v Nitre pridalo k rovnako vedy a techniky chtivým žiakom a učiteľom Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, aby spoločne navštívili CERN- Európsku organizáciu pre jadrový výskum. No kým sa tak stalo, čakala nás dlhá cesta autobusom do Winterthuru. V miestnej Technorame sme sa všetci zabavili na množstve vlastnoručne vykonaných fyzikálnych pokusov, ako aj pri sledovaní predstavenia, plného bleskov, ktoré človeku neublížili. Experimentovanie a hlavne dlhá cesta nám dali riadne zabrať a tak sme boli radi, že sa vzpriamene vyspíme v skutočnej posteli. Hotel F1 vo Ferney Voltaire nám to umožnil. Bonusom k tomu bol miestny Mac Donald, ktorý zasýtil večne hladných mladých mužov. »»


čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30
Fax.: 037 783 21 30

Zástupkyňa riaditeľky:
PaedDr. Eliška Matušková
Tel.: 037 783 44 05

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií