Študenti v SITE

Vo štvrtok 29. 9. 2005 sa 45 žiakov z nášho gymnázia zúčastnilo na nakrúcaní publicistickej relácie SITO v TV Markíza. Hosťami relácie boli Ján Cuper a Miklóš Duray. Hlavnými témami diskusie boli predčasné voľby a kupčenie s poslaneckými hlasmi. Ďakujeme p. profesorkám za zorganizovanie akcie a za zaujímavú skúsenosť.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií