Benefičný koncert na pomoc partnerskej škole v Afganistane

Počas štvrtkového popoludnia 10. marca 2011 si študenti nášho gymnázia vyhradili čas na pomoc partnerskej škole v Afganistane. Celý benefičný koncert s kultúrnymi vystúpeniami našich študentov si môžete pozrieť aj vo videozázname.

čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií