Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 8. 2. 2013 sa v Nových Zámkoch konalo krajské kolo 5. ročníka OSJL. Súťaž prebiehala dvojkolovo. Prvú časť tvoril vedomostný test, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením a transformáciu textu. Druhá časť bola ústna a v nej súťažiaci predviedli svoj všeobecný prehľad a rečnícky talent.

Našu školu reprezentovala v B kategórii Dominika Chovancová (1.B), ktorej sa v tvrdej konkurencii podarilo prebojovať až do finále. V kategórii A si veľmi dobre počínala Terezka Čokynová (3.B), ktorú od najvyššej priečky oddelili len 2 body a obsadila cenné 2. miesto.

Dievčatám srdečne blahoželáme.

PhDr. Mária Khűrová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií