Drogový pes

Každý rok sa za pomoci KR PZ snažíme monitorovať drogovú situáciu a zisťovať, či majú naši študenti kontakt s týmito nebezpečnými látkami. Preto sa dňa 24.09.2013 naša škola opäť zapojila do projektu „Drogový pes“.

V tomto školskom roku sa preventívna akcia uskutočnila v triedach II.A a IV.A, počas ktorej nebola policajným psom detegovaná prítomnosť žiadnej drogy. Policajný pes za pomoci psovoda vykonal obhliadku študentov. Študentom bola tiež predvedená názorná ukážka hľadania prítomnosti drogy v jednej z batožín v triede.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

  19. apríl 2018 (štvrtok)
o 16:00 h
Rodičovské združenie


  Darujte nám 2 % z Vašich daní

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií