Ďalší úspech astronómov

Vo štvrtok 8. júna 2017 sa v Nitre uskutočnilo celoslovenské finále vedomostnej súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH. V tento deň bolo finále tretej kategórie, v ktorej súťažia spolu všetci stredoškoláci bez ohľadu na ročník, ktorý navštevujú.

Samuel Buranský z I.A triedy obsadil výborné 5. miesto a Martin Max z III.A triedy 13. miesto.

Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií