Kontakt

Riaditeľka gymnázia: PaedDr. Beáta HAVETTOVÁ

e-mail: havettovagymvrable.sk
tel.: 037 783 21 30

Zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Eliška MATUŠKOVÁ

e-mail: matuskovagymvrable.sk
tel.: 037 783 44 05

Sekretariát gymnázia: Helena LEVICKÁ

e-mail: sekretariatgymvrable.sk
tel.: 037 783 21 29

Ekonomické oddelenie: Gabriela MAJTÁNOVÁ

e-mail: majtanovagymvrable.sk
tel.: 037 783 21 29


Adresa:
Gymnázium
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

Mapa:


Zväčšiť mapu
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií