Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Zatvoriť

OBJAV V SEBE PROGRAMÁTORA NA VRÁBEĽSKOM GYMPLI

Vážení učitelia ZŠ,
dovoľujeme si Vás informovať o našej iniciatíve zapojiť sa do EURÓPSKEHO týždňa programovania, ktorého cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. V tomto roku sa Európsky týždeň programovania uskutoční v dňoch 6. - 21. októbra 2018. Počas EURÓPSKEHO týždňa programovania školy a iné organizácie usporadúvajú programátorské aktivity väčšinou pre žiakov nižších stupňov škôl – univerzity pre stredoškolákov, stredné školy pre žiakov základných škôl. Preto sme sa aj my rozhodli zorganizovať jednu z aktivít Európskeho týždňa programovania pre Vašich žiakov. Nazvali sme ju OBJAV V SEBE PROGRAMÁTORA NA VRÁBEĽSKOM GYMPLI. »»

Sme partnerom Národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Ak Ťa baví INFORMATIKA a prírodné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia), tak vedz, že naša škola sa zapojila od roku 2018 do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Trvanie projektu je naplánované do roku 2020, avšak my predpokladáme, že v konečnom dôsledku projekt IT Akadémia presiahne túto časovú hranicu. »»


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

15. - 19. október 2018
CodeWeek - "OBJAV V SEBE PROGRAMÁTORA NA VRÁBEĽSKOM GYMPLI"


23. - 26. október 2018
Poznávací výlet žiakov bilingválneho štúdia do
Ruskej federácie

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií