Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Zatvoriť
V školskom roku 2022/2023 otvárame 1 triedu s počtom žiakov 21
v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-ruské)

bližšie informácie
Vráble 20. 11. 2021

Ked sa blížia Vianoce...

8.12.2021

Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. Keďže k nám už zavítala zima a blížia sa Vianoce, témou bola vianočná výzdoba. Chceli sme si aj v škole vytvoriť tú čarovnú atmosféru Vianoc. Do súťaže sa zapojilo sedem tried a 1. 12. 2021 sa uskutočnilo vyhodnotenie...

Knihy dočítané, cena René udelená

8.12.2021

Naši gymnazisti sú od samého začiatku (teda od roku 2017) zapojení do literárnej ceny René, ktorá má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou slovenskou literatúrou. Je to prvá literárna cena, ktorú udeľujú študenti vybraných gymnázií z celého Slovenska raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo...

Ženy z transportov

30.11.2021

Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou SNM-Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Aj to sme sa dozvedeli vo štvrtok, 25.11. 2021, na spoločenskovednom seminári. Workshop sa kvôli opatreniam tejto doby musel realizovať prostredníctvom online stretnutia cez aplikáciu ZOOM. No myslím si, že aj keď sme nemali možnosť vidieť expozíciu naživo, príbehy, ktoré sme počuli, nás dokázali chytiť za srdcia tak či tak. Počas druhej svetovej vojny boli zo Serede deportovaní slovenskí židia...

Krokusy sú už zasadené...

17.11.2021

Naša škola sa zapojila do projektu - Projekt Šafran, ktorý vznikol najmä preto, aby sme nikdy nezabudli na deti, ktoré zahynuli počas holokaustu. Projekt Šafran je írska iniciatíva, ktorá v súčasnosti zahŕňa niekoľko európskych krajín. Nadácia Írska pre vzdelávanie o holokauste poskytuje cibuľky žltých krokusov/šafranov, ktoré žiaci vysádzajú na jeseň, aby si tak pripomenuli pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu a tisícok ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistických zverstiev....

Analýza zloženia odpadu v meste Vráble

9.11.2021

Dňa 25.10.2021 sa 11 študentov z našej školy zúčastnilo analýzy zloženia komunálneho odpadu obyvateľov mesta Vráble. Na študentov ráno čakali 2 veľké kopy odpadu. Prvá bola z kontajnerov nachádzajúcich sa pred bytovými domami na sídlisku, druhá zo zberných nádob pochádzajúcich z rodinných domov...

Recitačná súťaž Viliama Záborského

5.11.2021

28. ročník Recitačnej súťaže Viliama Záborského sa konal 27.10.2021 a jeho organizátorom bola ZŠ s MŠ Viliama Záborského. Novinkou v tomto ročníku bolo to, že súťaž sa konala, vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, online...

Gaudeamus Bratislava 2021

26.10.2021

Výber budúceho povolania je jedno z najdôležitejších životných rozhodnutí . Je úzko spojené s výberom školy, ktorá poskytuje vhodné vzdelanie pre konkrétnu oblasť ľudskej činnosti. Preto žiaci III.A triedy 14. októbra 2021 využili príležitosť získať informácie o ďalšom pomaturitnom štúdiu priamo od pracovníkov a študentov vysokých škôl propagujúcich svoje študijné programy na podujatí GAUDEAMUS Bratislava 2021 prednáškové a konzultačné dni...

Záložka do knihy spája slovenské školy

26.10.2021

Do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. Tento raz sme mali partnerskú školu zo stredného Slovenska a záložky sme pripravovali pre rovesníkov, ktorí študujú na Gymnáziu Veľká okružná v Žiline...

Biela pastelka

15.10.2021

Koniec októbra je vždy spojený so zbierkou Biela pastelka, do ktorej sa pravidelne zapájajú ako dobrovoľníci aj žiaci našej školy...

Európska noc výskumníkov

4.10.2021

Festival vedy - Európska noc výskumníkov už niekoľko rokov podnecuje širokú verejnosť a najmä mladých ľudí k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. 24.9.2021 sa konala Noc výskumníkov na Slovensku, ktorá je súčasťou celoeurópskej iniciatívy a projektu EuropeanResearchers´Night...

Nezabudnutí susedia

20.09.2021

Deň obetí holokaustu a rasového násilia sme si pripomenuli 9.9.2021 vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vrábľoch. Tento pamätný deň si uctili občania 63 miest po celom Slovensku. V úvode programu zaznel príhovor spisovateľa a historika Jozefa Trubíniho, po ktorom nasledovalo čítanie mien obetí holokaustu z Vrábeľ a blízkeho okolia. Česť čítať mená mala aj naša pani profesorka Ivana Hudaszek Semjanová...

Vedieť viac

02.07.2021

5. jún sa už od roku 1973 oslavuje ako Svetový deň životného prostredia. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli využiť projekt VEDIEŤ VIAC, ktorý pripravila nezisková organizácia Seeds. V rámci projektu si členovia organizácie pripravili interaktívne prednášky pre žiakov základných aj stredných škôl o ochrane životného prostredia u nás aj vo svete, o slobode a demokracii, o prírode, tradíciách, zvykoch, o dodržiavaní ľudských práv, o chybách z minulosti, ktoré by sa nemuseli opakovať...

Ťahák získal 3. miesto na Slovensku

01.07.2021

Študenti vrábeľského gymnázia sa dlhé roky zapájajú do celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. Túto tradíciu neporušili ani v tomto ťažkom období. Porota 26. ročníka Štúrovho pera hodnotila spolu 70 stredoškolských časopisov, ktoré vyšli v kalendárnom roku 2019 aj 2020.

Cena Miroslava Kusého a Cena európskeho občana za rok 2020

30.06.2021

Na našom gymnáziu sa pravidelne uskutočňuje vzdelávacie podujatie pre stredoškolských učiteľov, učiteľky, multiplikátorov a multiplikátorky demokratického občianstva a ľudských práv. Taktiež sa každý rok uskutočňuje krajské kolo Olympiády ľudských práv. O to viac sme hrdí, že práve tejto olympiáde sa dostalo zásadného uznania a cti. Európsky parlament rozhodol, že laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 je Olympiáda ľudských práv v Slovenskej republike.

Programátor Jozef Komáromy - líder vrábeľského gymnázia v školskom roku 2020/2021

28.06.2021

Krásnym zvykom vo vrábeľských školách je každoročný výber a ocenenie ich lídrov u primátora mesta Vráble. Lídri jednotlivých škôl sú vyberaní spomedzi žiakov. Lídrom na vrábeľskom gymnáziu sa v aktuálne ukončenom školskom roku stal mimoriadne talentovaný programátor Jozef Komáromy.


Národná linka na pomoc deťom v ohrození
Prezentácia školy
2 percentá

Ruské slovo
Projekty
poradenstvo a prevencia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií