Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Zatvoriť

Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022

2. september 2021začiatok školského roka
  • 8:00 – 8:15 Sústredenie žiakov v triedach (žiakov prvého ročníka vyzdvihne triedna učiteľka pred vstupom do budovy školy)
  • 8:15 – 8:40 Príhovor riaditeľky školy
  • 8:45 – 9:30 Úvodné informácie k organizácii školského roka 2021/22 (prihlásenie na stravovanie – od 3. 9. 2021)
3. september 2021 (piatok)
  • 8:00 – 11:00 Program v triede s triednym učiteľom
  • 11:00 Obed v školskej jedálni (prihlásení žiaci)
viac informácií »

Samotestovanie

Vážení rodičia,
Zverejnili sme prihlasovaciu akciu „Záujem rodičov o AG samotesty“ prostredníctvom Edupage. Hlasovanie sa uskutoční od 23.8.2021 do 24.8.2021 do 14:00 h. Vzhľadom na krátkosť času Vás prosíme o čo najskoršie vyjadrenie. Test nebude podmienkou nástupu do školy. Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Pozor! Zmena termínu ukončenia hlasovania o samotestovaní - do 24. 08. 2021 do 14,00 hod.!

Ďakujeme.

Vedenie školy.

Nezabudnutí susedia

20.09.2021

Deň obetí holokaustu a rasového násilia sme si pripomenuli 9.9.2021 vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vrábľoch. Tento pamätný deň si uctili občania 63 miest po celom Slovensku. V úvode programu zaznel príhovor spisovateľa a historika Jozefa Trubíniho, po ktorom nasledovalo čítanie mien obetí holokaustu z Vrábeľ a blízkeho okolia. Česť čítať mená mala aj naša pani profesorka Ivana Hudaszek Semjanová...

Vedieť viac

02.07.2021

5. jún sa už od roku 1973 oslavuje ako Svetový deň životného prostredia. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli využiť projekt VEDIEŤ VIAC, ktorý pripravila nezisková organizácia Seeds. V rámci projektu si členovia organizácie pripravili interaktívne prednášky pre žiakov základných aj stredných škôl o ochrane životného prostredia u nás aj vo svete, o slobode a demokracii, o prírode, tradíciách, zvykoch, o dodržiavaní ľudských práv, o chybách z minulosti, ktoré by sa nemuseli opakovať...

Ťahák získal 3. miesto na Slovensku

01.07.2021

Študenti vrábeľského gymnázia sa dlhé roky zapájajú do celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. Túto tradíciu neporušili ani v tomto ťažkom období. Porota 26. ročníka Štúrovho pera hodnotila spolu 70 stredoškolských časopisov, ktoré vyšli v kalendárnom roku 2019 aj 2020.

Cena Miroslava Kusého a Cena európskeho občana za rok 2020

30.06.2021

Na našom gymnáziu sa pravidelne uskutočňuje vzdelávacie podujatie pre stredoškolských učiteľov, učiteľky, multiplikátorov a multiplikátorky demokratického občianstva a ľudských práv. Taktiež sa každý rok uskutočňuje krajské kolo Olympiády ľudských práv. O to viac sme hrdí, že práve tejto olympiáde sa dostalo zásadného uznania a cti. Európsky parlament rozhodol, že laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 je Olympiáda ľudských práv v Slovenskej republike.

Programátor Jozef Komáromy - líder vrábeľského gymnázia v školskom roku 2020/2021

28.06.2021

Krásnym zvykom vo vrábeľských školách je každoročný výber a ocenenie ich lídrov u primátora mesta Vráble. Lídri jednotlivých škôl sú vyberaní spomedzi žiakov. Lídrom na vrábeľskom gymnáziu sa v aktuálne ukončenom školskom roku stal mimoriadne talentovaný programátor Jozef Komáromy.

Krásna bodka na záver školského roka

25.06.2021

Víťazstvo našej žiačky Simony Kišovej (II. A) v celoštátnej súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je krásnou bodkou na záver školského roka 2020/2021. Súťaž organizuje Filozofická fakulta UKF v Nitre. Cieľom súťaže je povzbudzovať mladých ľudí k budovaniu národnej hrdosti a k vlastenectvu. Súťažné témy upriamujú pozornosť na aktuálne dianie v spoločnosti, pestujú vzťah k tradícii a tvorivo rozvíjajú kultúrne povedomie.

Ocenenie pri príležitosti dňa učiteľov

25.06.2021

Dňa 22. 6. 2021 o 17:00 hod. sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení z radov učiteľov, ktorí pôsobia v školách vo Vrábľoch. Z nášho gymnázia bola nominovaná a ocenená PaedDr. Denisa Očovayová, ktorá vyučuje ruský a nemecký jazyk. Pani učiteľke srdečne blahoželáme.

Prehliadka Moskvy trochu inak

24.06.2021

Dňa 18.6.2021 sa v našej škole žiaci a rodičia I.D triedy prechádzali po Moskve a spoznávali jej centrum - Červené námestie a Kremeľ. Pýtate sa ako je to možné?

Nová učebnica geografie v ruskom jazyku

24.06.2021

Naši bilingválni gymnazisti môžu spoznávať svet vďaka prvej a zatiaľ jedinej učebnici geografie v ruskom jazyku na Slovensku. S jej pomocou sa hodiny geografie stali zaujímavejšími a zábavnejšími. Spoluautorkou je naša pani zástupkyňa PaedDr. Eliška Matušková.

MDD oslávili aj gymnazisti vo Vrábľoch

01.06.2021

Na známosť sa všetkým dáva táto mimoriadna zvláštna správa: Prváci naši milí dňa 1. júna - na Medzinárodný deň detí, do radu študentov na Gymnáziu vo Vrábľoch vstúpili. Dňa 1. júna sa v mnohých krajinách sveta oslavuje Medzinárodný deň detí. Ani v tomto pandémiou poznačenom roku nevymizol tento deň z našich kalendárov. Po dlhých a náročných mesiacoch strávených doma, na dištančnom vzdelávaní, sa aj u nás na Gymnáziu vo Vrábľoch oslavoval Deň detí. Avšak trochu inak - po študentsky.

Rozlúčka s maturantmi

27.05.2021

Dňa 14.5.2021 poslednýkrát otvorili dvere nášho gymnázia žiaci IV.A a žiačky V.D. Čakali ich najskôr zaujímavo vyzdobené triedy, o čo sa podľa našej gymnaziálnej tradície starajú žiaci III.A a IV. D. V takýchto slávnostných podmienkach prebehli v triedach posledné triednické hodiny, kde sa triedne učiteľky prihovorili svojim žiakom a zhodnotili ich prácu počas štúdia. Potom nasledovala rozlúčka s ostatnými žiakmi školy. Dojímavé boli príhovory absolventov, ktorí boli na jednej strane šťastní, že dosiahli vytúžený cieľ svojej štvorročnej alebo päťročnej práce a na strane druhej smutní z toho, že opúšťajú svoje dobre známe prostredie, kamarátov a nechávajú za sebou časy plné študentskej radosti, lások, úspechov aj sklamaní. Pani riaditeľka slávnostne odmenila tých najusilovnejších študentov . Všetci sme sa tešili, že po takom dlhom a náročnom období konečne môžeme zažívať opäť niečo spoločne, podeliť sa o emócie a dojmy s ostatnými.

Zdolávame fyziku

27.05.2021

Po úspešnom zvládnutí domáceho kola fyzikálnej olympiády sa Andrej Horehleď, žiak III.A triedy, 12.5.2021 pustil do štvorhodinového maratónu riešení štyroch náročných úloh krajského kola fyzikálnej olympiády. Jeho svedomitá príprava a štúdium mnohých tém nad rámec bežného vyučovania mu priniesla 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády.

Ďalší úspech mladého astronóma

27.05.2021

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo zorganizovala 6. mája 2021 krajské kolo vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach?“, ktoré bolo zároveň celoslovenským finále tejto súťaže. V troch kategóriách si nadšenci astronómie zmerali sily vo vedomostiach z histórie astronómie, orientácii na hviezdnej oblohe ako aj v riešení výpočtových úloh. Roman Špaňo, žiak I.A triedy, získal v krajskom kole 1. miesto. V celoslovenskom finále obsadil 26. miesto v silnej konkurencii starších a skúsenejších stredoškolákov.

Veľká medaila sv. Gorazda na našom gymnáziu

07.05.2021

Morálne ocenenie v rezorte školstva Veľké a Malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy nesúce meno svätého Gorazda, sú najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov osobnostiam z oblasti školstva ako aj spoločenského života. Medzi ocenenými bola v roku 2020 učiteľka nášho gymnázia PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová, ktorá ho získala predovšetkým za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, pôsobenie v celoštátnej komisii Olympiády ľudských práv a recenzovanie učebníc občianskej náuky a finančnej gramotnosti.

Úspech na celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku

30.04.2021

V dňoch 8.-9. apríla 2021 sa konalo celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku v tomto roku po prvý krát v online priestore. Naša žiačka Daniela Kmeťová si tiež zmerala svoje intelektové schopnosti s ďalšími piatimi súťažiacimi v kategórii B4, ktorá je určená pre bilingválne gymnáziá. Veľmi sa tešíme z toho, že v súťaži obsadila výborné tretie miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

Mladý Európan

29.04.2021

Dňa 27.4.2021 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže bolo Informačné centrum Europe Direct Nitra. Našu školu reprezentovali žiačky IV.D triedy - Lea Kurtiniaková, Sabína Močolová a Katarína Turanová. Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa súťaž tento rok konala dištančne. Svoje vedomosti si zmerali študentky a študenti, ktorí súťažili v trojčlenných družstvách. Súťaž pozostávala z troch kôl, ale podmienkou účasti tímu bolo vytvorenie projektu o jednej z krajín, ktoré v tomto roku predsedajú v Rade Európskej únie, teda o Portugalsku alebo Slovinsku.

Medzinárodná online olympiáda v ruskom jazyku na Petrohradskej štátnej univerzite

09.04.2021

Koncom minulého roka usporiadala Petrohradská štátna univerzita II. Medzinárodnú online olympiádu v ruskom jazyku. Do kategórie „študenti“ sa zapojilo 4723 ľudí z celého sveta. Bolo dosť ťažké súťažiť medzi takým veľkým počtom účastníkov. S radosťou vám však môžeme oznámiť, že medzi ocenenými je aj študentka nášho gymnázia Bibiána Halásová – obsadila II. miesto!

Ženy z transportov

25.03.2021

25. marca 2021 študenti tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia absolvovali online vzdelávanie. Téma, ktorej sa venovali, bola viazaná k obdobiu holokaustu. Konkrétne bolo vzdelávanie zamerané na problém deportácií ŽIDOVSKÝCH ŽIEN a zhodou náhod sa uskutočnilo presne v deň prvého transportu týchto žien. O to aktuálnejšie a bolestivejšie boli spomienky na ženy – matky, sestry, priateľky, ktoré sa už domov nikdy nevrátili.

Krajské kolo Olympiády v Ruskom jazyku

25.03.2021

Dňa 12. 3. 2021 organizovala naša škola Krajské kolo Olympiády v Ruskom jazyku v on-line priestore. Zúčastnilo sa na ňom 18 súťažiacich, ktorí boli prihlásení v šiestich súťažných kategóriách. V tomto školskom roku to vôbec nebolo jednoduché, ale všetci sa držali veľmi statočne. Každá časť olympiády prebehla bez väčších problémov aj vďaka ochotným učiteľom, pre ktorých táto forma tiež bola novou výzvou. Verím, že si každý zo súťaže odniesol novú skúsenosť a príjemné spomienky.

Spisovateľka Alenka Sabuchová na našom gymnáziu

24.03.2021

Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do projektu Cena René - Anasoft litera gymnazistov, a tak sme sa dňa 18. marca 2021 stretli so spisovateľkou a scenáristkou Alenou Sabuchovou a jej knihou Šeptuchy, ktorá získala najprestížnejšie literárne ocenenie na Slovensku - Anasoft litera.

Úspech mladého astronóma

24.03.2021

Tretí marcový týždeň si nadšenci pre astronómiu zmerali sily v okresnom kole vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Roman Špaňo, žiak I.A triedy, obsadil v tretej kategórii tejto súťaže 1. miesto a postúpil do krajského kola. V apríli mu budeme držať palce, aby bol rovnako úspešný.

St. Patrick's Day - výsledky

23.03.2021

Dňa 17.3. prebehla na našej škole online súťaž v súvislosti s Dňom sv. Patrika (Saint Patrick´s Day). Sv. Patrik patrí medzi najobľúbenejších patrónov Írska a symbolizuje aj príchod kresťanstva do Írska. Ide o kultúrny, náboženský a štátny sviatok, ktorý sa v Írsku každoročne oslavuje 17.marca. V súčasnosti sa však tento deň neoslavuje len v Írsku, ale patrí medzi najrozšírenejšie sviatky v mnohých krajinách sveta.

Bulgakov a Stalin: Tvorca a vodca

20.03.2021

Ako pomohla Stalinova obľúbená činohra „Dni Turbinovcov - román Biela garda“ ruskému prozaikovi, dramatikovi, jednej z najzaujímavejších osobností literatúry 20. storočia, Michailovi Bulgakovi sa nestať obeťou represie? Ako to bolo možné, že autor mohol v tie časy písať o zložitých udalostiach, súvisiacich s revolúciou v roku 1917, najmä o krivoľakej ceste ruskej inteligencie k revolúcii? Že by napísal Bulgakov najoriginálnejšie dielo svetovej literatúry „Majster a Margarita“ pre Stalina?

#Ideme!

20.03.2021

Pri príležitosti 60. výročia prvého letu človeka do vesmíru Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave vyhlasujú tematickú umeleckú súťaž detskej kresby pod názvom Rusko mojimi farbami. # Ideme!

Celoslovenské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO 2021

16.03.2021

V celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo našu školu reprezentovali v prednese poézie Bibiana Halásová (III.D), Paula Balta (IV.D),v prednese prózy Daniela Duncová (V.D) a v sólovom speve Veronika Repáňová (V.D). Každá z nich sa umiestnila na prvom mieste vo svojej kategórii.

St. Patrick's Day - súťaž

08.03.2021

Dear students, in accordance with St. Patrick's Day we have prepared an amazing contest for you. Choose one of these competitive tasks and join our contest to celebrate St. Patrick's Day with us!

  1. The greenest dressed student
  2. The best St. Patrick's Day hat
  3. The most creative St. Patrick's Day costume

Vesmír spája - Moskva – Bratislava – Paríž

23.02.2021

Pri príležitosti 60. výročia letu prvého človeka do vesmíru sa uskutočnila medzinárodná videokonferencia v ruskom jazyku s názvom Vesmír spája pod záštitou Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. Hlavnými hosťami stretnutia boli ruský kozmonaut Viktor Afanasiev, francúzsky kozmonaut Jean-Pierre Haigneré a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Títo traja kozmonauti uskutočnili 20. februára 1999 spoločný let na vesmírnu stanicu Mir, kde Ivan Bella zviditeľnil Slovensko v rámci výskumnej misie pod názvom Štefánik. Na tejto neobyčajnej konferencii sa zúčastnili študenti z Francúzska, Ruska a tiež zo slovenských škôl. Slovenské zastúpenie sme spolu s účastníkmi z Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave tvorili aj my, študenti a vyučujúci z Gymnázia vo Vrábľoch.

Najviac mňam palacinka - výsledky

22.02.2021

Ďakujeme všetkým! Súťaž „Najviac mňam palacinka“ sa skončila! Podľa počtu lajkov vyhrala fotografia Renáty Bajnekovej. Na druhom mieste sú palacinky Bernadety Manekovej. Tretie miesto obsadili palacinky Filipa Gugha. Gratulujeme!

Školské kolo biologickej olympiády

17.02.2021

Dňa 12.2.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády s nasledovnými výsledkami.

Najviac MŇAM palacinka!

17.02.2021

Veríme, že všetky palacinky boli chutné, avšak vyhrať môže len jedna. Ktorá je tá naj? Zahlasuj za svojho favorita ešte dnes. Lajkovať jednotlivé fotky môžete do 21. februára na školskom Facebooku.

Valentín

10.02.2020

Milí spolužiaci, láske nič len tak nezabráni a preto si žiacka školská rada pre Vás pripravila súťaž.

Maslenica - pozvánka

08.02.2020

Milí študenti, pomaly k nám prichádza jar a s ňou aj obdobie našej tradičnej Máslenice. V súvislosti s týmto obdobím sme si pre Vás pripravili dve súťaže, do ktorých sa môže zapojiť každý.

Stužková V.D

08.02.2020

Pre každého študenta strednej školy je stužková slávnosť niečim výnimočným. Z dievčat sú zrazu dámy, z chlapcov muži. Ja osobne by som stužkovú nazvala oslavou študentstva. Je to predzvesť toho, že nás čaká dlho očakávaná maturita.

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

29.01.2020

Dňa 13. januára sa víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku z našej školy zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo formou online testu cez EduPage. V kategórii 2A súťažil Samuel Chlpík z II.A triedy a v kategórii 2B – vyššie ročníky gymnázií, súťažil Ivan Huszár (IV.A).

Iba sme sa narodili

13.01.2020

Aj napriek nepriaznivej spoločenskej situácii, ktorá obnáša zákaz vychádzania a zamedzuje prezenčne sa vzdelávať, sme počas decembra neotálali a snažili sa sprostredkovať edukatívne workshopy alternatívnou online formou. Už dlhšiu dobu v tomto smere spolupracujeme s občianskym združením Post Bellum. Vo štvrtok 17.12.2020 sme štvrtáci a piataci – seminaristi OBN - absolvovali workshop s názvom „Iba sme sa narodili", prostredníctvom online platformy Zoom.

Školské kolá Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a Olympiády ľudských práv

13.01.2020

Dňa 7. decembra sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a 10. decembra školské kolo Olympiády ľudských práv.

Big live classes

28.12.2020

Naše gymnázium sa tento školský rok zapojilo do projektu vydavateľstva Pearson, ktoré v spolupráci s BBC pripravilo pre študentov online hodiny anglického jazyka s profesormi zo Spojeného kráľovstva. Prvú takúto hodinu s rodeným Angličanom si vyskúšali žiaci I.A triedy už počas vianočných prázdnin. Profesor Harry Waters z Northamptonu počas 60 minút pripravil pre žiakov online hodinu na tému „Adventure Holidays“, ktorá bola plná skvelých interaktívnych cvičení.

Trajektórie rusko-slovenskej vedecko-pedagogickej spolupráce - Medzinárodná konferencia

05.12.2020

Dňa 5. decembra 2020 sa uskutočnila medzinárodná vedecko – praktická konferencia „Trajektórie rusko-slovenskej vedecko-pedagogickej spolupráce“ v online ZOOM platforme. Konferenciu organizovala Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, Asociácia rusistov Slovenska a Medzinárodná asociácia učiteľov ruského jazyka a literatúry.

Pred 140 rokmi sa narodil významný ruský básnik Alexander Blok

04.12.2020

Meno Alexandra Bloka (28.11.1880 – 7.8.1921) prekročilo hranice Ruska a významne sa zapísalo do európskej literárnej kultúry. Alexander Blok patril medzi popredných tvorcov ruského literárneho symbolizmu. Básnika milovali pre jeho rytmickú zvukomalebnú poéziu, v ktorej sa odrážala imaginácia a spiritualita, romantika i dráma. Všeobecné uznanie priniesol Blokovi cyklus lyrických básní «Verše o krásnej dáme» (1904), ktoré básnik napísal pre svoju manželku Ljubov (dcéru veľkého ruského chemika Mendelejeva).

Školské kolo olympiády v RUJ

03.12.2020

Dňa 3.12.2020 sa v našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku v on-line forme. Po písomnej časti bolo jasné, že tohtoročná konkurencia medzi bilingválnymi triedami je naozaj silná. Podľa prvých výsledkov bolo jednoznačne určené iba prvé miesto, na ktorom sa umiestnila študentka IV.D triedy Daniela Kmeťová, ktorá sa zúčastní na krajskom kole v marci. Ostatné miesta si po doplňujúcom kole s diktátom rozdelili študentky z V.D triedy Veronika Repáňová a Daniela Duncová.

Európsky deň jazykov trochu inak

02.12.2020

Študenti bilingválneho štúdia gymnázia Vráble sa zúčastnili na Európskom dni jazykov, ktorý sa uskutočnil 7. - 9. októbra 2020, v online formáte.

Halloween

02.12.2020

Počas prvých jesenných prázdnin mali študenti prvých a druhého ročníka možnosť zapojiť sa do halloweenskej súťaže v anglickom jazyku. Svoje vedomosti si zmerali v rôznych zadaniach. Ich úlohou bolo napríklad vylúštiť hádanky o strašidlách, pozrieť si Adamsovcov, doplniť hororové príbehy alebo sledovať dokument o strašideľných miestach vo Veľkej Británii a odpovedať na otázky.

Darovanie krvi

27.11.2020

V dnešnej dobe je náš pohyb často obmedzený a väčšinu času trávime doma. No aj napriek tomu sa občas stávajú nehody a v nemocniciach sa vykonávajú operácie, pri ktorých je niekedy potrebné podať transfúziu krvi.

Olympiáda v anglickom jazyku

24.11.2020

Dňa 24.11.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa 31. ročník súťaže konal v troch kategóriách – 2A (prvý a druhý ročník štvorročného štúdia), 2B (tretí a štvrtý ročník štvorročného štúdia a 4. ročník bilingválneho štúdia) a 2C2 (anglofónni žiaci).

Načítať všetky články zo školského roku 2019/2020 »
11.02.2020

Ľudská krv je nenahraditeľná, a preto sa považuje za tú najvzácnejšiu tekutinu na svete. Rozhodnutie darovať ju (najmä prvýkrát) sa často rodí veľmi pomaly a s veľkým sebazaprením. Má však obrovský význam, pretože môže pomôcť zachrániť život.

10.02.2020

Onkológia - téma, o ktorej každý z nás určite už počul, no málokto sa odváži o nej otvorene hovoriť. Napriek tomu je dôležité byť informovanými.

16.01.2020

Dňa 16. 1. 2020 sa žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka našej školy zúčastnili Juniorfestivalu, ktorý sa každoročne uskutočňuje ako súčasť medzinárodného premietania environmentálnych filmov ENVIROFILM.

06. 02. 2020

Dňa 6. februára 2020 sa uskutočnilo na našej škole Krajské kolo Olympiády ľudských práv. V tento deň sa zišli študenti z 31 stredných škôl v Nitrianskom kraji, aby svojimi vedomosťami a argumentáciou presvedčili odbornú porotu o svojich znalostiach v oblasti ľudských práv.

05. 02. 2020

Nultý ročník podujatia IT v Nitre, zameraného na budovanie zručností v rôznych oblastiach IT, obsahoval ako jeden z hlavných bodov programu overovanie zručnosti a rýchlosti v programovaní jednoduchých úloh.

26. 01. 2020

V dňoch 22. – 26. januára 2020 sa náš študent Viliam Péli zúčastnil medzinárodnej simulácie zasadnutia inštitúcií Európskej únie v Bratislave.

11. 12. 2019

"Čas čarovný, čas, kedy prichádza chvíľa, kedy máme k sebe bližšie." Toto boli úvodné slová Vianočnej akadémie, ktorá sa v stredu 11.12.2019 o 16:30 h uskutočnila vo Veľkej zasadačke MsÚ vo Vrábľoch.

02. 12. 2019

Druhý decembrový deň ráno sme my, žiaci Gymnázia vo Vrábľoch, nasadli do autobusu a nasmerovali sme si to do Budapešti na dvojdňový výlet. Chceli sme spoznať toto nádherné historické mesto a súčasne načerpať vianočnú atmosféru začínajúceho adventu a blížiacich sa Vianoc.

01. 12. 2019

Dňa 29. novembra 2019 sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS na našej škole uskutočnili rôzne podujatia, ktorými sme chceli dať do povedomia otázku zdravia, prevencie a následkov tejto zákernej choroby.

29. 11. 2019

Dňa 29.11.2019 sa 17 študentov nášho gymnázia zúčastnilo anglickej online súťaže BEST IN ENGLISH.

Súťaž je zameraná na porovnanie študentov i škôl v rámci celého Slovenska a pozostáva z online testu, kde sa testujú ich posluchové, čitateľské a jazykové zručnosti. Študenti mali možnosť okamžitého zhodnotenia svojho testovania. Čo sa týka celkového porovnania, budú si musieť počkať asi 2 týždne na celkové spracovanie.

28. 11. 2019

Téma bezpečnosti vo virtuálnom svete je v súčasnosti veľmi aktuálna. ČSOB poňala túto tému veľmi inovatívne a zorganizovala súťaž s názvom Digitálna inteligencia, v rámci ktorej bol súťažiacim vopred dostupný rozsiahly dokument pokrývajúci všetky najdôležitejšie témy z tejto oblasti - STRÁŽ SI TELEFÓN, PHISHING, POZOR NA FOTKY, SILNÉ HESLÁ, SOCIÁLNE INŽINIERSTVO A VYDIERANIE, STREAMING, DOXXING, RANSOMWARE a VEREJNÁ WIFI. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky všetky stredné školy na Slovensku a aby študijná príprava pre súťažiach bola motivujúcejšia, v hre bolo 15 notebookov, ktoré čakali na najlepšiu slovenskú školu a 5 notebookov pre školu na druhom mieste.

21. 11. 2019

Počas Dňa otvorených dverí sme si spolu so záujemcami o štúdium na našej škole užili veľké množstvo zábavy. Veríme, že všetkých z Vás, ktorí nás poctili svojou návštevou, sme presvedčili! Ak ste nemali možnosť navštíviť nás 21.11.2019, prinášame Vám aspoň fotografie, ilustrujúce veľké množstvo rôznorodých aktivít a športový deň Byť FIT je IN!

21. 11. 2019

Dňa 21.11.2019 sme realizovali projekt Byť fit je in! Jeho cieľom bolo formovať u mladých ľudí vzťah k športu, k pohybu a oboznámiť ich s rôznymi športovými a pohybovými aktivitami.

14. 11. 2019

V dňoch 12. 11. 2019 a 14. 11. 2019 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2019, do ktorej sa zapojilo 16 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:
Junior
Senior

14. 11. 2019

Už po niekoľkokrát sa u nás na škole konal veľmi zaujímavý projekt “Týždeň vedy a techniky”. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy si žiaci pripravili rôzne projekty, referáty či modely na tému plasty.

06. 11. 2019

Dňa 06.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa 30. ročník súťaže konal v dvoch kategóriách – 2A (prvý a druhý ročník štvorročného štúdia a 3. ročník bilingválneho štúdia) a 2B (tretí a štvrtý ročník štvorročného štúdia a 4.ročník bilingválneho štúdia).

06. 11. 2019

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave každoročne vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc celoslovenský projekt pre stredné školy pod názvom - Záložka do knihy spája slovenské školy. Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému.

25. 10. 2019

Žiaci nášho gymnázia sa spolu s pedagógmi zúčastnili na Burze informácií, ktorá sa konala 25.10.2019 v Nitre – v priestoroch SOŠ stavebnej. Burza bola zameraná na poradenstvo pre voľbu povolania. Akciu organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra. Podujatie bolo určené najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičov, pedagógov a širokej verejnosti.

05. 11. 2019

Vážení priaznivci astronómie,
pozývame vás na pozorovanie prechodu Merkúra popred disk Slnka. Pozorovať budeme dňa 11.11.2019 od 13:30. Pozorovanie sa uskutoční pri tartanovej dráhe medzi základnými školami. Pozorovanie pre Vás organizujú členovia Astronomického krúžku pri ZŠ Levická 903, Vráble.

29. 10. 2019

Dňa 29.10.2019 sa naši žiaci zúčastnili regionálnej recitačnej súťaže, ktorú organizuje Základná škola Viliama Záborského. Podmienkou účasti na súťaži, ktorá je na počesť významného herca, recitátora, rodáka z Vrábeľ, je recitácia textu slovenského básnika.

28. 10. 2019

28. október bol pre niektorých žiakov obyčajný, bezvýznamný pondelok. Pre ochotných dovŕšencov 18-tich rokov to bol však veľmi výnimočný deň, kedy podstúpili darovanie krvi. Je to vskutku odvážny čin, ktorým človek dokáže zachrániť život. Najlepšie na tom je, že so sebou potrebujete len skvelú náladu a veľa vody.

17. 10. 2019

Pod takýmto názvom absolvovali žiaci a žiačky III.A a IV.D vzdelávací workshop, ktorý na našej škole realizovala nezisková organizácia Post Bellum. Zážitkový workshop sa niesol v duchu 30. výročia Nežnej revolúcie 1989. Cieľom bolo prostredníctvom hrania rolí oboznámiť žiakov so spoločenskou atmosférou konca 80-tych rokov 20. storočia.

22. 10. 2019

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Literárneho centra v Bratislave - Cena René – Anasoft litera gymnazistov. Podstatou tohto projektu je to, že gymnazisti z celého Slovenska čítajú knihy piatich slovenských autorov a z nich si nakoniec vyberú knihu, ktorá sa im najviac páčila.

17. 10. 2019

Dňa 17.10.2019 sa skupina našich „ministrov“ zúčastnila interaktívneho seminára „Rozhoduj o Európe“, ktorý sa konal v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Úlohou účastníkov bola simulácia Rady Európskej únie. Každý študent mal reprezentovať vybranú krajinu a obhájiť jej zámery. Výsledkom bolo pozmenenie SMERNICE RADY (EU) o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb. Pre každého účastníka to bola veľmi dobrá skúsenosť, veď kto by nechcel byť aspoň na deň ministrom Rady Európskej únie?

14. 10. 2019

Dňa 14. 10. 2019 sa štvorica žiakov nášho gymnázia zúčastnila workshopu „Mladý moderátor“, ktorý sa konal v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Workshop viedol pán Jaroslav Dóczy, ktorý je riaditeľom Divadla Andreja Bagara v Nitre.

10. 10. 2019

10. OKTÓBRA SA NA NAŠOM GYMNÁZIU USKUTOČNILO VZDELÁVACIE PODUJATIE PRE STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, UČITEĽKY, MULTIPLIKÁTOROV A MULTIPLIKÁTORKY DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA A ĽUDSKÝCH PRÁV. Lektorský tím, ktorý na vzdelávacom podujatí prednášal, tvorili: PhDr. Dagmar Horná, PhD., Ing. Viliam Figusch, CSc., PhDr. Kalmán Petocz, PhD. PhDr. Peter Guráň, PhD. z Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, Mgr. Kristína Blažeková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

26. 09. 2019

Kultúrno-vzdelávacie podujatie plné zaujímavých a zábavných aktivít, aj takto by sme mohli nazvať program, ktorý na EurópskyEurópsky deň jazykov pripravili vrábeľskí gymnazisti.

20. 09. 2019

Koniec septembra je na našej škole neodmysliteľne spojený so zbierkou Biela pastelka. Aj 20. 9. vyšli naši žiaci ako dobrovoľníci do ulíc Vrábeľ, aby pomohli ľuďom, ktorí sú nevidiaci alebo majú problémy so zrakom. Ďakujeme všetkým Vrábľanom, ktorí boli empatickí a prispeli do zbierky. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 100,07 eur.

16. 09. 2019

Dňa 16.9.2019 sa v našej škole konala beseda s pánom Wimom Schreurs, ktorý bol bývalým kolegom pri výmenných pobytoch so študentami vo Venray. Našim študentom sa naskytla výborná možnosť komunikácie v nemeckom alebo anglickom jazyku. Téma besedy bola tiež veľmi aktuálna - význam výučby cudzích jazykov a ich uplatnenie v ďalšom živote.

10. 08. 2019

Prázdniny plné slnka sa pominuli a študenti sa znovu vrátili do školy. Väčšina z nich si užívala zaslúžený oddych. No Samuel Buranský v čase od 2. do 10. augusta 2019 reprezentoval Slovensko na medzinárodnom kole Astronomickej olympiády v Maďarsku. V silnej medzinárodnej konkurencii získal čestné uznanie. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme.

05. 08. 2019

Letné prázdniny bývajú často spojené s množstvom nezabudnuteľných zážitkov. Potvrdiť to môžu aj žiaci 1. ročníka bilingválnej slovensko-ruskej triedy Gymnázia vo Vrábľoch, ktorí prežili takéto nezabudnuteľné chvíle v letnom tábore Sputnik vo Voroneži v Ruskej federácii. Od 15. júla až do 5. augusta sa zúčastnili kultúrno-poznávacieho pobytu „Ruský jazyk ako prostriedok spoznávania ruskej histórie a kultúry“.

IT Akadémia logo

Ak Ťa baví INFORMATIKA a prírodné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia), tak vedz, že naša škola sa zapojila od roku 2018 do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Trvanie projektu je naplánované do roku 2020, avšak my predpokladáme, že v konečnom dôsledku projekt IT Akadémia presiahne túto časovú hranicu.


oznamy
2 percentá

Ruské slovo
Projekty
poradenstvo a prevencia
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií