Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Zatvoriť
Tlačivá pre žiakov školy

Potvrdzovanie tlačív počas prázdnin je možné v čase 8:00 - 12:00 h na sekretariáte školy.
Žiadame žiakov, aby si so sebou priniesli už vyplnené tlačivo, ktoré im v škole iba potvrdíme.

Všetky tlačivá nájdete v sekcii žiaci - tlačivá.

Celoslovenské finále súťaže Čo vieš o hviezdach

13. 06. 2019

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 13.6.2019 zorganizovala celoslovenské finále vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Samuel Buranský, žiak III.A triedy, v nej získal v najvyššej kategórii 4. miesto. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme.

Ruské slovo - celoslovenské kolo

05. 04. 2019

Dňa 05.04.2019 sa konala celoslovenská súťaž - Ruské slovo. V Kulturparku v Košiciach sa stretlo vyše 250 účastníkov, ktorí súťažili v prednese prózy, poézie, sólovom a skupinovom speve v troch kategóriách, ktoré sa delili na slovenské a ruské prostredie.

Noc v škole / Gymplácka obloha

21. 06. 2019


V piatok 21.06.2019 sa na našom gymnáziu uskutočnila Noc v škole. Pozrite sa na ňu vo videu nášho študenta Tomáša Petruša.

Konferencia pre stredoškolákov

07. 05. 2019

Dňa 7.5.2019 sme sa my, tretiaci a štvrtáci vrábeľského gymnázia zúčastnili na konferencii o budúcnosti práce a pracovného prostredia. Konferencia prebiehala v AULE Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Vansovej Lomnička

26. 04. 2019

V dňoch 26. - 27. 4. 2019 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konal Festival Vansovej Lomnička. Celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo po 52. raz a zúčastnila sa ho aj naša študentka Natália Fernézová, ktorá zvíťazila v krajskom kole.

Sciens Talks

07. 05. 2019

V rámci Nitrianskych univerzitných dní v spolupráci SPU Nitra a Slovenských elektrární sa v aule SPU 7.5.2019 uskutočnilo podujatie SCIENS TALKS. Žiakom stredných škôl traja odborníci predniesli tri zaujímavé prednášky.

Energoland 2019

03. 05. 2019

Fyzika v treťom ročníku finišuje poznatkami zo základov jadrovej fyziky. Kde inde ako v blízkosti jadrovej elektrárne, konkrétne v interaktívnom centre Energoland, je možné v praxi zažiť niektoré teoreticky známe fakty.

Získali sme 3. miesto na celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku

17. 04. 2019

V dňoch 16. a 17. apríla sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku, ktorého sa zúčastnila aj naša žiačka Daniela Duncová. Počas týchto dvoch dní si mohla zmerať sily s najlepšími žiakmi z celého Slovenska v náročných testoch, pri písaní slohových prác aj pri tematických diskusiách.

Súťaž družstiev prvej pomoci mladých

27. 04. 2019

Súťaž družstiev prvej pomoci mladých v tomto roku opäť oslovila žiakov nášho gymnázia. Náš tím tvorený prvákmi: Ninou Vargovou, Emou Balogovou, Emou Vozafovou, Simonou Bratovou, Martinou Walaskou, Jakubom Horňákom a štvrtáčkou Michaelou Očovayovou sa na náročných stanovištiach nedali zahanbiť a z desiatich súťažných družstiev skončili na 3. mieste.

Hviezdy mu opäť priali

17. 04. 2019

Po úspešnom zvládnutí náročného domáceho kola astronomickej olympiády sa Samuel Buranský, žiak III.A triedy, zúčastnil celoslovenského finále tejto súťaže, ktoré sa konalo v dňoch 16. a 17. apríla 2019 v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Čo vieš o hviezdach?

11. 03. 2019

Táto otázka je v názve súťaže, v ktorej už niekoľko rokov žne úspechy žiak III.A triedy Samuel Buranský. 11. marca 2019 sa stal víťazom obvodného kola tejto súťaže. Prvenstvo obhájil aj v krajskom kole, ktoré sa konalo 30. apríla 2019 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Medzinárodná putovná výstava PLAGÁT A PRÍBEH ROKA na našej škole

30. 04. 2019

Srdečne Vás všetkých pozývame na výstavu Plagát a príbeh roka 2019, ktorá je v týchto dňoch nainštalovaná vo vestibule gymnázia. Vystavené práce sú veľmi zaujímavé z umeleckého hľadiska, ale zároveň vyjadrujú názory mladej generácie na nástrahy sociálnych sietí, sú istým varovaním pred týmto „tichým nepriateľom" a sú zamerané na prevenciu sociálno - patologických javov a kriminality.

ŤAHÁK získal 1. miesto na Slovensku

13. 04. 2019

V dňoch 12.4. – 13.4.2019 sa naši žiaci zúčastnili vyhodnotenia celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero. V príjemnej atmosfére sme si od jednotlivých porotcov vypočuli rady o tom, čo je možné na našich časopisoch vylepšiť a naopak, chválu a povzbudenie v tom, čo robíme dobre, dokonca niektoré časopisy získavali hodnotenia, že sa svojou grafikou približujú tým profesionálnym. V priebehu dvoch náročných dní sme taktiež mali možnosť diskutovať s naozaj zaujímavými hosťami.

Víťazstvá na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku

25. 03. 2019

Dňa 25. 3. 2019 sa naše žiačky 2. a 3. ročníka bilingválnej formy štúdia zúčastnili krajského kola olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa konalo na gymnáziu v Nový Zámkoch. V kategórii B3 skončila na 1. mieste Paula Balta a v kategórii B4 Daniela Duncová získala tiež 1. miesto. Žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v Bratislave 16.-17. 4.2019

Mladý Európan

12. 04. 2019

Dňa 12. 4. 2019 sa uskutočnilo v Nitre regionálne kolo celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“, ktorú vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie v SR so sídlom v Bratislave. Naši študenti nechýbali a vzorne reprezentovali našu školu. V zložení Simona Matušíková, Viktória Mladá a Samuel Sakáč obsadili 5. miesto.

2. miesto v kraji v Olympiáde v anglickom jazyku patrí nášmu študentovi

12. 04. 2019

Študent 4. ročníka nášho gymnázia Adam Kramár, ktorý zvíťazil v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B (vyššie ročníky gymnázií), zúčastnil krajského kola tejto súťaže organizovanej Ministerstvom školstva SR. Súčasťou Olympiády v cudzích jazykoch je písomná a ústna časť. V písomnej časti boli testované jazykové zručnosti čítania a počúvania s porozumením znalosť slovnej zásoby a gramatiky. V ústnej časti študenti predviedli schopnosť zahrať inscenačné úlohy a vymyslieť a vyrozprávať príbeh na základe vizuálneho vnemu.

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

12. 04. 2019

Medzi ľudské práva patria všetky práva a slobody, ktoré prináležia jednotlivcovi práve na základe toho, že je človekom. Tieto práva a slobody sú ľudom priznávané s cieľom dôstojného života.

Naša cesta za históriou

22. 03. 2019

Dňa 22.3.2019 sme my, žiaci druhého a tretieho ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. V múzeu nás privítal sprievodca, ktorý nám priblížil smutné obdobie našej histórie. Bývalým pracovným a neskôr koncentračným táborom sa šírila smutná atmosféra, no napriek tomu bola prehliadka veľmi poučná. Našli sme tu "priame dôkazy", pracovné dielne i protižidovskú propagandu. Keď sme sa dostali do posledného baraku, tak sme mohli vidieť zoznam mien deportovaných slovenských Židov, ktorý niesol v sebe smutnú spomienku i výstražný prst smerujúci na nás mladých, ktorí budujeme budúcnosť a nedovolíme, aby sa táto čierna minulosť zopakovala.

Esej Jána Johanidesa

16. 04. 2019

Dňa 16. apríla 2019 Dom kultúry v Šali ožil mladými ľuďmi. Konalo sa tu totiž slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Esej Jána Johanidesa. Ocenených bolo deväť esejí a v silnej konkurencii osemdesiatich siedmich prác si čestné uznanie odniesla aj žiačka našej školy Jessica Vulganová, ktorej prácu hodnotil spisovateľ Marek Vadas.

Hviezdoslavov Kubín

29. 03. 2019

Dňa 29. marca sa konalo regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín, ktorého hostiteľom bolo Krajské osvetové stredisko v Nitre. Tento rok sa konal v poradí už 65. ročník a našu školu reprezentovali Natália Fernézová a Milan Jašo, ktorí sa vo veľkej konkurencii svojimi prednesmi nestratili.

Vansovej Lomnička

29. 03. 2019

V priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre sa začiatkom marca konala krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien. Jej poslanie je v tradícii pestovania vzťahu žien k umeleckému slovu, tak ako sa o to celý živote snažila i spisovateľka Terézia Vansová, ktorej meno festival nesie. Našu školu reprezentovala štvrtáčka Natália Fernézová.

Zisk 1. miesta v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

16. 01. 2019

Dňa 16. januára sa víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku z našej školy zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo v Nitre. V kategórii 1B súťažila Simona Baráthová z I.D triedy, v kategórii 2A zabojoval Rastislav Pap (II.A) a v kategórii 2B – vyššie ročníky gymnázií, súťažil Adam Kramár (IV. A).

Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií

15. 04. 2019

Dejepisná súťaž So spolužiakmi Ivanom Huszárom a Martinom Marcinom sme sa zúčastnili dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií, ktorá sa konala koncom marca na Gymnáziu v Šuranoch. Tézy, ktoré boli veľmi obšírne, sa týkali života v bývalom Československu v rokoch 1978 až 1993.

Deň narcisov 2019

12. 04. 2019

Deň narcisov 2019 Deň narcisov je verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám a tiež na podporu aktivít v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam.

Plagát a príbeh roka 2019

20. 03. 2019

Plagát roka Žiaci nášho gymnázia sa pravidelne zapájajú do súťaže Plagát a príbeh roka, ktorú vyhlasuje Nitriansky samosprávny kraj odbor kultúry a športu ÚNSK v spolupráci s odborom školstva pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku a zaslaním najlepších prác sme sa zapojili už do XIII. ročníka tejto súťaže s medzinárodnou účasťou. Každý rok býva zadaná iná téma a tento raz bola naozaj veľmi aktuálna, lebo bola zameraná na prevenciu sociálno - patologických javov a kriminality.

Hviezdoslavov Kubín

18. 03. 2019

Hviezdoslavov Kubín Dňa 4. marca pred porotou školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín predviedli svoje výkony recitátorky a recitátori takmer zo všetkých tried našej školy. Umelecké prednesy všetkých boli veľmi pekné, a tak mala porota pomerne ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v regionálnom kole.

Valentínska srdiečková tombola

14. 02. 2019

Vianočná akadémia 14. február sa nesie v duchu zaľúbených. Pre tých, ktorí sú šťastne zadaní a nezabudli naň je to deň, ktorý oslávia so svojou najbližšou osobou a pre tých nezadaných je to skôr smutnejší deň. Avšak Valentín nie je len o láske medzi partnermi, ale aj o láske medzi priateľmi, blížnymi alebo rodinou. Tento rok si pre nás žiacka školská rada pripravila prekvapenie v podobe výzdoby a „valentínskej tomboly“.

Stredoškoláci do sveta

30. 01. 2019

Stredoškoláci do sveta Dovoľujeme si uviesť do pozornosti Grantový program Nadácie Tatra banky s názvom „Stredoškoláci do sveta“, prostredníctvom ktorého nadácia podporuje najlepších slovenských študentov gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.

S gymnazistami o štúdiu na prestížnych ruských univerzitách

15. 01. 2019

Štúdium v RF Rozhodovanie o zameraní dalšieho vysokoškolského štúdia po ukončení gymnázia je náročné a zodpovedné. Študenti musia zvážiť nielen svoj záujem o daný odbor, ale aj vedomosti, schopnosti, podmienky štúdia a jeho finančnú náročnosť. Mnohí študenti sú dnes za kvalitným vzdelaním ochotní aj cestovať do zahraničia, čím sa výrazne zvyšujú ich náklady.

Vianočná akadémia

20. 12. 2018

Vianočná akadémia Na našej škole býva neklamným znakom blížiacich sa Vianoc vianočná akadémia. Nebolo tomu inak ani tento rok. Žiaci všetkých tried sa zišli vo vyzdobenej telocvični a predviedli pripravený program. Zneli najmä vianočné piesne, ale nechýbal ani tanec a vinše. Atmosféra bola vynikajúca, každý sa snažil dať do svojho vystúpenia kus srdca a opäť sme ukázali, že sme jedna veľká školská rodina.

Popularizácia ruského jazyka

17. 12. 2018

Popularizácia RUJ Dňa 17.12.2018 sme privítali na našej škole študentov Ruskej pedagogickej univerzity A.I.Gercena v Petrohrade v sprievode študentov a pedagógov FF UKF v Nitre. V rámci programu Popularizácia ruského jazyka, kultúry a vzdelávania vysokoškoláci pripravili zaujímavé aktivity pre žiakov bilingválneho gymnázia.

Vianočné aranžovanie

13. 12. 2018

Vianočné aranžovanie 13. decembra sa konalo na našej škole tradičné aranžovanie vianočných ikebán. Chodba školy sa zaplnila nielen vôňou ihličia, ale najmä šikovnými rukami a kreatívnymi nápadmi našich aranžérok. Ikebany, ktoré boli naozaj očarujúce, poputovali na vianočné trhy.

Prezentácia štúdia informatiky na FIIT STU

11. 12. 2018

STU FIIT BA Študovať informatiku sa v dnešnej dobe oplatí. Atraktívnosť a veľkú perspektívu tohto rýchlo sa rozvíjajúceho vedného odvetvia si uvedomujeme aj našom gymnáziu. V našich informatických aktivitách sme v decembri pokračovali prednáškou o štúdiu na fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Cieľom motivačnej prednášky bolo povzbudiť záujem žiakov našej školy o štúdium informatiky aj po skončení štúdia na gymnáziu.

Festival ruských filmov

06. 12. 2018

Festival ruských filmov V decembri 2018 sa v niektorých slovenských mestách koná Festival ruských filmov organizovaný Mosfilmom, Veľvyslanectvom RF na Slovensku a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave.

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

05. 12. 2018

Olympiáda SJL Dňa 5. decembra sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V dvoch kategóriách súťažilo 27 žiakov. Po absolvovaní písomného testu, sa popasovali s ústnou časťou, v ktorej si museli pripraviť a potom aj predniesť príspevok na vopred určenú tému.

Prezentácia Voronežskej štátnej agrárnej univerzity

04. 12. 2018

Prezentácia Voronežskej štátnej agrárnej univerzity Našu školu dňa 4. decembra 2018 navštívila Prof. Tatiana Dankova, PhD. z Voronežskej štátnej agrárnej univerzity spolu s pani Tatianou Dronskou z Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Online jazyková súťaž - Angličtinár roka (Best In English)

30. 11. 2018

Best In English Dňa 30. novembra 2018 zasadlo 17 žiakov nášho gymnázia k počítačom, aby si otestovali svoje schopnosti a vedomosti v anglickom jazyku so svojimi rovesníkmi z 30 štátov Európy. Do testu sa mohli zapojiť žiaci stredných škôl vo veku v rozpätí 15-19 rokov. V tomto roku prebehlo 8. kolo tejto medzinárodnej súťaže a dosiahlo naozaj rekordnú účasť. Do súťaže sa zapojilo 892 stredných škôl a 21110 študentov z 30 krajín.

Deň otvorených dverí na našom gymnáziu

29. 11. 2018


Vo štvrtok 29.11.2018 sa na našom gymnáziu uskutočnil Deň otvorených dverí. Pozrite sa naň vo videu nášho študenta Tomáša Petruša.

Notebooky, Expl0ited a Yablko nám ušli len o vlások!

23. 11. 2018

Notebooky, Expl0ited a Yablko nám ušli len o vlások! Téma bezpečnosti vo virtuálnom svete je v súčasnosti veľmi aktuálna. ČSOB poňala túto tému veľmi inovatívne a zorganizovala súťaž s názvom Digitálna inteligencia, v rámci ktorej bol súťažiacim vopred dostupný rozsiahly dokument pokrývajúci všetky najdôležitejšie témy z tejto oblasti - STRÁŽ SI TELEFÓN, PHISHING, POZOR NA FOTKY, SILNÉ HESLÁ, SOCIÁLNE INŽINIERSTVO A VYDIERANIE, STREAMING, DOXXING, RANSOMWARE a VEREJNÁ WIFI.

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

21. 11. 2018

Olympiáda v anglickom jazyku Dňa 21. novembra 2018 sa na našom gymnáziu konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala v troch kategóriách: v kategórii 1B (mladší žiaci prvej triedy bilingválneho ruského štúdia), v kategórii 2A (nižšie ročníky gymnázia – triedy I.A, II.A, II.D, III.D) a v kategórii 2B (vyššie ročníky gymnázia: III.A, IV.A, IV.B).

Informatická súťaž iBobor 2018

15. 11. 2018

Informatická súťaž iBobor 2018 V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2018, do ktorej sa zapojilo 30 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior (1. a 2. ročník SŠ)
  • Senior (3. a 4. ročník SŠ)

Otvorená hodina ruskej literatúry a kultúry

14. 11. 2018

Otvorená hodina ruskej literatúry a kultúry Dňa 14. novembra 2018 sme privítali na našej škole doc. Marinu Matytcinu, PhD. z Lipeckej technickej univerzity v Ruskej Federácii a pani Annu Novgorodovú z Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike. Doc. Marina Matytcina, PhD. viedla otvorenú hodinu ruskej literatúry a kultúry pre vybraných žiakov druhého a tretieho ročníka bilingválneho štúdia.

Bibliotéka – knižný veľtrh

09. 11. 2018

Bibliotéka – knižný veľtrh Aj tento rok sa v Bratislave konal knižný veľtrh Bibliotéka a naše gymnázium na nej, samozrejme, nesmelo chýbať. Tak sme sa v piatok 9.11.2018 vybrali do Bratislavy.

Beseda s bieloruskými spisovateľmi

08. 11. 2018

Beseda s bieloruskými spisovateľmi Dňa 8. novembra 2018 sme na našom gymnáziu privítali vzácnych hostí - súčasných spisovateľov z Bieloruska, Andreja Žvalevského a Jevgeniju Pasternakovú, účastníkov medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika 2018 v Bratislave. Hostí sprevádzala Zhanna Rudenko z Inštitútu prekladu v Moskve.

Vrábeľskí gymnazisti v Moskve

26. 10. 2018

Vrábeľskí gymnazisti v Moskve Naša škola využila jedinečnú ponuku z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 23 žiakov druhého a tretieho ročníka bilingválneho štúdia sa tak mohlo v dňoch 23. – 26. októbra 2018 zúčastniť kultúrno – vzdelávacieho projektu „Spoznaj Rusko“, ktorý zorganizovalo Ministerstvo kultúry Ruskej federácie.

Burza informácií

26. 10. 2018

Burza informácií Žiaci nášho gymnázia sa spolu s pedagógmi zúčastnili na Burze informácií, zameranej na poradenstvo pre voľbu povolania, na ktorej sa prezentovali viaceré stredné školy. Akciu organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra v priestoroch SOŠ stavebnej v Nitre. Podujatie bolo určené najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičom, pedagógom a širokej verejnosti.

CodeWeek - Objav v sebe programátora na vrábeľskom gympli

19. 10. 2018

CodeWeek - Objav v sebe programátora na vrábeľskom gympli V dnešnom svete platí, že šikovnému programátorovi leží pri nohách celý svet. Môže sa uchádzať o prácu vo vysnívanej firme alebo sa pokúsiť o vlastný projekt, ktorým sa presadí v slovenskom alebo celosvetovom technologickom biznise. Svoju myšlienku dokáže zhmotniť v nehmotnom svete jednotiek a núl. V čase rýchlej digitalizácie spoločnosti bude znalosť programovania čoraz dôležitejšia.

Vzdelávacie podujatie o ľudských právach

11. 10. 2018

Vzdelávacie podujatie o ľudských právach 11. októbra sa na našom gymnáziu uskutočnilo vzdelávacie podujatie pre stredoškolských učiteľov, učiteľky, multiplikátorov a multiplikátorky demokratického občianstva a ľudských práv.

Demokratická a ľudskoprávna kultúra

11. 10. 2018

Demokratická a ľudskoprávna kultúra Dňa 11.10.2018 sa na našom gymnáziu uskutočnila beseda, ktorej hlavným predmetom boli ľudské práva. Keďže práve tento pojem je kvôli jeho porušovaniu, najmä v týchto dňoch, často skloňovaný v médiách, správach alebo dokonca aj v bežnej komunikácii.

Zájazd Bruggy – Londýn – Windsor

05. 10. 2018

Zájazd Bruggy – Londýn – Windsor V dňoch 30.09.-05.10.2018 sa študenti našej školy zúčastnili zájazdu Bruggy – Londýn – Windsor.

Európsky deň jazykov

26. 09. 2018

Európsky deň jazykov 26. september bol vyhlásený za Európsky deň jazykov. Z tohto dôvodu si aj naša škola pripomenula dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a zorganizovala niekoľko aktivít.

Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

26. 09. 2018

Záložka do knihy spája slovenské školy – 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy – celoslovenský projekt, do ktorého sa naše gymnázium zapojilo už siedmy raz. Jeho hlavným cieľom je podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému a tiež nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami. V tomto školskom roku sa našou partnerskou školou, s ktorou si navzájom vymeníme vyrobené záložky, stalo Gymnázium sv. Moniky v Prešove.

Letný tábor vo Voroneži 15. júl – 7. august 2018

07. 08. 2018

Letný tábor vo Voroneži Dňa 15. 07. 2018 o 2:45 ráno nás odviezol autobus do Michaloviec a odtiaľ sme sa vydali na dlhú cestu autobusom cez Poľsko a Bielorusko až do ruského mesta Voronež. Cesta bola dlhá a namáhavá a trvala 3 dni so zastávkami v Bielorusku. Konečne sme dorazili do cieľa. Ubytovali sme sa v našom tábore "Sputnik". Naša prvá exkurzia viedla na Námestie Admirality, kde sme si prezreli loď, ktorú dal postaviť cár Peter I. Na druhý deň sme navštívili Voronežskú štátnu univerzitu, kde nás privítali chlebom a soľou a očakával nás krásny program, plný ruských piesní a tancov. Počas nášho pobytu sme navštívili mnoho múzeí, prírodné rezervácie a dve ruské školy.

Sme partnerom Národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

IT Akadémia logo

Ak Ťa baví INFORMATIKA a prírodné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia), tak vedz, že naša škola sa zapojila od roku 2018 do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Trvanie projektu je naplánované do roku 2020, avšak my predpokladáme, že v konečnom dôsledku projekt IT Akadémia presiahne túto časovú hranicu.


Projekty
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií