5. Európsky deň rodičov a školy

Už po piatykrát sa na našej škole uskutočnil Európsky deň rodičov a školy. Vo štvrtok 16. novembra 2006 o 9:30 bola za prítomnosti vzácnych hostí slávnostným prestrihnutím pásky pani riaditeľkou a primátorom mesta Vráble otvorená nová školská knižnica. Nasledovali zaujímavé besedy o osudoch vrábeľských Židov a týraní detí a ochrane práv dieťaťa. Okrem iného ešte predpoludním mohli hostia zavítať na otvorenú hodinu v nemeckom jazyku s názvom Poznávame Nemecko.

Hlavná časť piateho Európskeho dňa pokračovala na pravé poludnie jeho slávnostným otvorením, pri ktorom samotní študenti pozvali prítomných hostí na jednotlivé aktivity, ktoré si pripravili v učebniach gymnázia spolu so svojimi vyučujúcimi. Najväčšiu pozornosť pútali Zaujímavé chemické pokusy uskutočňované v školskom chemickom laboratóriu, beseda Starostlivosť o vlasy, kde profesionálna kaderníčka okrem cenných rád predviedla najnovšie trendy v úprave vlasov a líčení aj na odvážnych študentoch. Kvalitné vedomosti z anglického jazyka prezentovali študenti druhého stupňa na Modelovej konferencii v anglickom jazyku a v divadelnom predstavení Baba Jaga a študenti prvého stupňa v divadielku Šípková Ruženka. Naši najmladší študenti ukázali, že anglický jazyk je im blízky aj prostredníctvom piesní na krúžku Zaspievajme si po anglicky. Precízne pripravený Balónový turnaj v matematike študentov presvedčil, že matematika dokáže byť nielen vedou presných definícií, ale i veľmi hravá a zábavná. Ďalšou mimoriadne pútavou aktivitou boli Videomerania vo fyzike, kde študenti skúmali fyzikálne zákonitosti pomocou výpočtovej techniky v praxi. Okrem spomenutých aktivít zúčastnení rodičia, študenti a iní hostia mali možnosť navštíviť aj ďalšie – Ako poskytnúť prvú pomoc, Tvorba web stránok, Prezentácie študentov fyziky, Krúžok ruského jazyka a Stavba vtáčích búdok. V popoludňajších hodinách prebiehali i športové aktivity – futbalový a stolnotenisový turnaj.

O štrnástej hodine sa začali slávnostné imatrikulácie žiakov primy osemročného gymnázia a následne o šestnástej hodine imatrikulácie študentov prvého ročníka štvorročného gymnázia spojené so školským večierkom.

Počas Európskeho dňa po prvýkrát vysielalo nové školské rádio XEROX.

Piaty ročník Európskeho dňa rodičov a školy mal veľmi pozitívnu odozvu a všeobecne bol hneď po skončení vyhodnotený ako doteraz najúspešnejší. Už teraz sa všetci tešíme na jeho budúci ročník.

» galéria k článkuporadenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií