A vraj mladí málo čítajú...

Gymnazisti z Vrábeľ potvrdili, že opak je pravdou! Všetci tí, ktorí si vo voľnom čase radi sadnú ku knihe( a bolo ich neúrekom), sa 30.januára zúčastnili besedy s autorom, literárnym kritikom PhDr. Igorom Hochelom, PhD.

Tento sympatický, výrečný a charizmatický muž však nielen píše a „kritizuje“, ale tiež prednáša na Katedre slovenskej literatúry Filozofickej fakulty UKF v Nitre a venuje sa aj prekladateľskej činnosti. Beseda bola spojená s autorským čítaním z tvorby nášho hosťa, ktorý nám v príjemnej atmosfére niektoré svoje básne predniesol, pričom so skromnosťou jemu vlastnou poznamenal, že prednes nie je jeho silnou stránkou. Študentom priblížil vlastnú cestu ku knihám, štúdium na vysokej škole, zaujímavé momenty zo zákulisia slovenskej literatúry, ale aj náročnú cestu autora vedúcu k vydaniu vlastnej tvorby. Na otázku – Ktorí súčasní slovenskí autori ho v poslednej dobe zaujali alebo ovplyvnili – nám náš hosť uviedol hneď niekoľko titulov a mien ( pre tých zvedavejších to bol napríklad Domov od Máriusa Kopcsaya alebo Kniha o cintoríne z pera Samka Tále). Na záver pán Hochel veľmi ochotne poradil mladým začínajúcim autorom spomedzi našich študentov.

Neviem ako ostatní, ale ja by som tam ešte nejakú tú hodinku zostala sedieť a počúvať, pretože tento človek má skutočne veľa čo povedať. A tak dúfam, že hoci bolo naše stretnutie prvé, v žiadnom prípade nebude posledné.

Mgr. Mária Khürová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií