Ocenenie časopisu ŤAHÁK na súťaži Štúrovo pero

Pod týmto názvom sa v dňoch 27. - 28. apríla 2007 vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže stredoškolských časopisov. Prvýkrát do nej prihlásila pani profesorka Mgr. Blažena Valková náš časopis Ťahák, ktorý pod jej vedením vychádza už niekoľko rokov.

Stále vyššiu úroveň dosahuje najmä vďaka zanietenej práci jej šéfredaktora Ľudovíta Frantu. Ten bol mimochodom vo Zvolene najmladším šéfredaktorom. Do súťaže sa prihlásilo celkom 103 stredoškolských časopisov a v tejto silnej konkurencii náš Ťahák obstál veľmi dobre. Získal ocenenie TV Markíza III. stupňa s finančnou odmenou tisíc korún.

Vo Zvolene sa počas týchto dní organizovali i besedy o písanej žurnalistike, ktoré viedol moderátor TV Markíza Patrik Herman. Ďalšími účastníkmi boli slovenskí novinári a vyučujúci žurnalistiky na UK v Bratislave. Ich rady a pripomienky k časopisom boli hodnotnými do ďalšej práce našich časopisov.

Časopis ŤAHÁK môžete nájsť v elektronickej forme na adrese
www.gymvrable.sk/tahak

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií