Stretnutie s Milou Haugovou

Dňa 2. apríla 2008 navštívila našu školu spisovateľka a prekladateľka Mila Haugová. V príjemnej atmosfére študentom i hosťom porozprávala o svojej tvorbe, inšpiráciách, odpovedala na všetky zvedavé otázky, ktoré sa týkali nielen literatúry, ale aj jej životných postojov a názorov na súčasnosť.

Pani Haugová nám prečítala ukážky zo svojej staršej tvorby i z pripravovanej knihy spomienok, ktorá sa viaže i k Vrábľom, pretože práve tu prežila veľkú časť svojho detstva. Úsmevy na tvárach študentov vyvolal jej výrok: "Ľudia sa delia na dve skupiny: na tých, ktorí matematiku vedia a na tých, ktorí ju nevedia."

Toto zaujímavé posedenie plné literatúry, humoru a dobrej nálady nám zostane dlho v pamäti.

Mgr. Mária Khürová

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií