Olympiáda v nemeckom jazyku

V olympiáde v nemeckom jazyku, ktorá sa uskutočnila 7. decembra 2007 bojovali študenti iba v najvyššej kategórii 2B. Boli udelené dve druhé a jedno tretie miesto. Keďže prvé miesto nebolo udelené, nikto nepostupuje do okresného kola.

kategória 2B
miesto študent
2. Erika Mihalovičová (7.G)
Martin Cigán (7.G)
3. Martin Uhrin (7.G)

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií