Tak sme sa konečne dočkali!

Tak sme sa konečne dočkali. Slávnostné otvorenie prekrásnej novej telocvične sa konalo 21. apríla 2008. Medzi pozvanými hosťami nechýbali významné osobnosti spoločenského, kultúrneho i politického diania. Spolu s pani riaditeľkou symbolicky prestrihli stuhu predseda NSK Milan Belica a vedúca odboru školstva NSK Helena Psotová.

Bohatý kultúrny program, ktorý sprevádzal celú slávnosť, pripravili študenti našej školy pod vedením svojich pedagógov. Hovorené slovo a moderné i ľudové piesne sa striedali s typickými pohybovými zostavami v štýle moderného a ľudového tanca, aerobiku, gymnastických zostáv, futbalového majstrovstva pri narábaní s loptou, prehliadkou bojového umenia karate, čiže hlavne aktivitami, ktoré patria do priestorov telocvične. Podľa ohlasov pozvaných hostí si študenti naozaj telocvičňu zaslúžia, pretože výkony počas programu svedčili o ich talentovanosti a odhodlaní.

Najväčšia vďaka patrí našej pani riaditeľke, ktorá sa o zrealizovanie telocvične pričinila najväčšou mierou. Sme presvedčení, že naši študenti v nových priestoroch telocvične budú absolvovať plnohodnotné hodiny telesnej výchovy i iné športové aktivity.

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií