Rečnícka súťaž Štúrov Zvolen

Mladí rečníci z celého nitrianskeho kraja si zmerali svoje sily v krajskom kole súťaže Štúrov Zvolen, ktoré sa uskutočnilo 3. marca 2008 v Nitre.

Našu školu reprezentovali Terézia Čokynová v prvej kategórii, Andrej Semjan v druhej kategórii, Marianna Červená, Martin Hlavačka a Simona Kullová v tretej kategórii. Prvenstvo a postup do celoslovenského kola si vybojovala Terézia Čokynová.

Srdečne blahoželáme.

Mgr. Mária Khürová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií