Valentínske popoludnie

Valentínske popoludnie bolo na našej škole sprevádzané tromi zaujímavými besedami. Na tej, ktorú viedol p. profesor Ľ. Kmeťo, sa mohli študenti dozvedieť podrobnosti o jeho trojtýždňovom pobyte vo Venezuele. Spestrením besedy bolo množstvo fotografií s jeho pútavým komentárom.

Besedu o poézii s p. profesorkou M. Khürovou si vyberali najmä literárne založení študenti, ktorí v prostredí školskej knižnice skladali básne o láske.

Na besede o čaji s pani Vozárikovou sa počas dvoch vyučovacích hodín študenti dozvedeli množstvo užitočných rád o tom, ako pripraviť rozličné druhy tohto nápoja. Celý postup prípravy si mohli študenti aj vyskúsať. Výsledkom bola ochutnávka rôznych druhov čaju.

Bodkou za valentínskym dňom na našej škole bola diskotéka, ktorú zorganizovala Študentská rada.

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií