Týždeň vedy a techniky

Európska komisia každoročne vyhlasuje Európsky týždeň vedy a techniky, ktorý prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ. Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa konal v dňoch 12. – 18. novembra 2007. Jeho cieľom bolo propagovať výsledky vedy a techniky zrozumiteľne širokej verejnosti a vzbudiť záujem mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín.

Žiaci 1.A a 5.G triedy navštívili Arborétum Mlyňany. Hoci počasie príliš na prechádzku nelákalo, absolvovali prehliadku parku so vzácnymi drevinami, vypočuli si prednášky o rozmnožovaní okrasných drevín a vývoji zbierok cudzokrajných drevín.

Žiaci 2.A, 3.A, 4.A, 6.G, 7.G, 8.G sa autobusmi odviezli do Nitry na interaktívnu výstavu Veda pre život. Videli model motora na vodíkový pohon, mohli skúmať rôzne druhy svietidiel, videomikroskopiu, stereomikroskopiu. Na chvíľu z nich mohli byť kriminalisti, overovači pravosti bankoviek. Určite si vyskúšali ako funguje magnetická levitácia. Zaujala ich aj holografia a "meniace sa" obrazy. Test venovaný energetike prezradil ako rýchlo postupuje vývoj v technike.

Žiaci 1.G až 4.G si iste od niesli hlboké dojmy z videoprogramov o prírodných krásach našej Zeme.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií