Beseda s policajtkou

Dňa 25. novembra 2008 medzi nás zavítala kpt. Mgr. Eva Čakajdová z Krajského policajného zboru v Nitre. Študentov 3.A, 4.A a 7.G oboznámila so základnými pojmami, ako je priestupok, trestný čin, skutková podstata trestného činu alebo druhy trestov.

Zaujímavo rozprávala o jednotlivých druhoch závislostí a ich dôsledkoch. Gymnazisti reagovali otázkami, na ktoré im odborne odpovedala. Dúfame, že vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa so študentami podelila, im budú nápomocné v ďalšom živote.

PhDr. Ivana Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií