Program Týždňa vedy a techniky na našej škole (24. - 28. november 2008)

25. novembra 2008 (utorok)

1.A, kvintaexkurzia - Arborétum Tesárske Mlyňany
informácie p. p. Ballay a p. p. Bašistová

3.A, 4.A, septima, oktávavedomostná súťaž
Čas: 2., 3., 4. vyučovacia hodina
Miesto: prízemie, vestibul školy
Účastníci: 3-členné družstvo + 10 povzbudzovačov z každej zúčastnenej triedy
Viac informácií »tu« alebo u p. p. Kreškócziho

2.A, zvyšok 3.A, 4.A – prezentácie z biológie
Čas: 8:50 – 9:50
Miesto: multimediálna učebňa
Viac informácií u p. p. Páleníkovej

Sexta, zvyšok septimy, oktávy – prezentácie z fyziky
Čas: 8:50 – 9:50
Miesto: učebňa 1.A
Viac informácií u p. p. Kmeťa

2.A, zvyšok 3.A, 4.A – prezentácie z fyziky
Čas: 10:00 – 11:15
Miesto: 1.A trieda
Viac informácií u p. p. Kmeťa

Sexta, zvyšok septimy, oktávy – prezentácie z biológie
Čas: 10:00 – 11:15
Miesto: multimediálna učebňa
Viac informácií u p. p. Páleníkovej

24. – 28. novembra 2008

  • bude prebiehať výstava žiackych prác z fyziky, chémie, matematiky
  • budú nainštalované jednoduché pokusy z optiky, ktoré si sami môžete vyskúšať
Miesto: bývalý kabinet TV a miestnosť vedľa neho – jazyková učebňa na prízemí
Čas: denne od 8:00 do 15:00
  • v čase obedňajšej prestávky
  • v čase voľných hodín je nutné sa ohlásiť u p. vrátničky

Viac informácií u p. p. Uhríkovej.

Veríme, že výtvory vašich spolužiakov vás zaujmú a povzbudia do ďalšej tvorivej práce.

RNDr. Anna Uhríková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií