Prírodovedná vedomostná súťaž - výsledky

V utorok 25. novembra 2008 sa vestibul nášho gymnázia zmenil na televízne štúdio. Odohral sa v ňom prírodovedný vedomostný súboj. Sily si zmerali trojčlenné zmiešané družstvá vytvorené zo septimy, oktávy, 3.A a 4.A triedy našej školy.

Študenti mohli zúžitkovať svoje vedomosti z predmetov - matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie.

Výborné technické zabezbečenie našej školy nám pomohlo kvalitne a moderne zorganizovať túto súťaž. Otázky boli zobrazované na širokouhlom LCD monitore, jednotlivé družstvá sa prihlasovali elektronicky – pomocou počítača. To zabezpečilo regulárny priebeh súťaže.

Z každého predmetu si súťažiaci vyberali otázky v hodnote od 1000 do 6000 bodov v prvom a od 7000 do 8000 bodov v druhom kole (finále), odstupňované podľa náročnosti. Na ich zodpovedanie mali časový limit 60 sekúnd, ktorých odpočítavanie sa zobrazovalo pod otázkou.

Súťaž bola mimoriadne vyrovnaná, pretože vo finále, do ktorého postúpili družstvá septimy a oktávy, do poslednej otázky nebolo jasné, ktoré družstvo zvíťazí. Práve jej zodpovedaním si prvé miesto vybojovalo družstvo oktávy. Martin Cigán odpoveďou na osemtisícovú otázku z matematiky takto dopomohol svojmu tímu k zaslúženému víťazstvu.

Celú súťaž pútavo moderovala Radka Hajková a o výbornú atmosféru sa postaralo publikum zložené zo spolužiakov súťažných družstiev.

Poznáte aj vy správnu odpoveď na rozhodujúcu osemtisícovú matematickú otázku? Samozrejme, súťažiaci mali na správnu odpoveď iba 60 sekúnd a použitie kalkulačky bolo v súťaži zakázané.

Určte najväčšie z týchto piatich čísel:

Celkové výsledky súťaže:

1. miesto - 8.G
Katarína Kováčová
Martin Cigán
Martin Hlavačka

2. miesto - 7.G
Martina Ulianková
Lukáš Szabó
Šimon Sádovský

3. miesto - 4.A
Nikoleta Némethová
Michal Botka
Juraj Godál

4. miesto - 3.A
Timea Černayová
Lenka Kováčová
Viliam Šlezinger

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií