Opäť sme pomohli

Dňa 25. septembra 2009 sme sa v spolupráci so SOŠ elektrotechnickou zúčastnili dobrovoľného bezpríspevkového darovania krvi na pracovisku Národnej transfúznej služby v Nitre. Odvahu vykonať tento humánny čin našlo 17 študentov a 4 učitelia našej školy.

Ráno mnohí z nás prichádzali so strachom, ale odhodlanie bolo silnejšie. Po vyšetrení niekoľkí so smútkom zistili, že nespĺňajú všetky podmienky potrebné na darovanie krvi, tak aspoň úsmevom podporovali nervóznych prvodarcov.

Všetkým zúčastneným patrí obdiv a vďaka tých, čo budú krv potrebovať a dúfam, že nabudúce sa k nám pripoja ďalší.

Miroslava Trungelová (4.A)

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií