Prírodovedná vedomostná súťaž pre žiakov okolitých ZŠ

Počas posledného marcového predpoludnia mala približne stovka žiakov 8. a 9. ročníkov okolitých ZŠ možnosť navštíviť naše gymnázium. Vyučujúci prírodovedných predmetov nášho gymnázia pre nich pripravili prvý ročník prírodovednej vedomostnej súťaže, na ktorú nadväzovala prehliadka priestorov budovy gymnázia.

Pozvanie do súťaže prijalo 8 družtiev tvorených zo žiakov okolitých základných škôl - ZŠ z Kalnej nad Hronom, ZŠ Štefana Mojzesa z Tesárskych Mlyňan, ZŠ z Veľkého Lapáša, a všetky vrábeľské školy - Základná škola s materskou školou Lúky, ZŠ Levická 903, Základná škola Viliama Záborského a dve družstvá zo Základnej školy sv. Vojtecha.

Program podujatia začal krátko pred desiatou hodinou privítaním hostí, slávnostným otvorením a vyžrebovaním dvoch etáp súťaže, pričom v každej z nich medzi sebou bojovali štyri tímy.

Súťaž v oboch etapách pozostávala z dvoch kôl. V prvom si súťažiaci vyberali otázky v hodnote od 1000 po 6000 bodov, v druhom od 7000 po 8000 bodov z piatich prírodovedných predmetov - matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie. Rýchle reakcie boli veľmi dôležité, pretože družstvá, ktoré poznali správnu odpoveď, sa prihlasovali pomocou zariadenia vytvoreného konktrétne pre účely tejto súťaže hneď po zobrazení otázky na interaktívnej tabuli.

Súťažiacim držali v hľadisku palce spolužiaci, ktorí ich prišli podporiť v hojnom počte.

Všetky zúčastnené tímy preukázali výborné vedomosti. V prvej etape súťaže sa najviac darilo družstvu ZŠ Štefana Mojzesa z Tesárskych Mlyňan, v druhej etape družstvu zo ZŠ s MŠ Lúky vo Vrábľoch.

Členovia tímov, ktoré práve nesúťažili, spolu so svojimi vyučujúcimi a spolužiakmi z hľadiska si v sprievode študentov nášho gymnázia mali možnosť prezrieť priestory školy, odborné učebne, vybavenie školy i novú telocvičňu.

Pozitívne reakcie mnohých žiakov bezprostredne po celej akcii nás presvedčili, že námaha vynaložená na zorganizovanie súťaže nebola zbytočná.

Veríme, že súťaž naplnila očakávania všetkých zúčastnených žiakov aj ich pedagógov, ktorí ich do súťaže prihlásili, že sa všetkým u nás páčilo a že o rok opäť príjmu naše pozvanie.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií