1.12.2009 - Svetový deň boja proti AIDS

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1.12.2009) sme na našej škole pripravili zaujímavé aktivity. Hneď pri príchode do školy študentky 6.G pripínali každému vlastnoručne vyrobené červené stužky – symbol boja proti AIDS. Vo vestibule sa nachádzala aj informačná tabuľa poskytujúca základné fakty o víruse HIV a chorobe AIDS. Nasledoval program, ktorý bol určený pre triedy: 5.G, 1.A, 8.G a 4.A.

5.G a 1.A vytvorili samostatné skupiny, z ktorých každá pracovala pod vedením študentiek 6.G – Evky Frantovej, Evky Ambrušovej, Zuzky Čokynovej a Lucky Fialkovej a za asistencie výchovnej poradkyne Mgr. Beáty Baráthovej a koordinátorky prevencie. Program pozostával z jednotlivých častí: všeobecného úvodu, prečítania listu z Misie Sv. Jána v Juhoafrickej republike, sledovania filmu Anjeli, prednáškou a diskusiou o výskyte HIV/AIDS vo svete i u nás, charakteristikou vírusu HIV, jeho prenosu, príznakov ochorenia AIDS ako i prezentáciou ochrany a prevencie. Potom si študenti zahrali hru Infekcia a na záver sa pokúsili vložiť svoje dojmy a pocity z filmu do listu adresovaného Misii Sv. Jána v JAR.

Študenti 4.A a 8.G absolvovali odbornú prednášku o HIV/AIDS pod vedením MUDr. Simony Sucháňovej. Touto cestou by sme sa jej chceli poďakovať za ochotu a prezentáciu odborných znalostí z danej oblasti.

Takisto ďakujeme kočkám zo 6.G za aktívnu účasť na príprave a organizovaní celej akcie.

Dúfame, že Vám prednášky, aktivity a film poskytli hlbší náhľad do problematiky tejto zákernej choroby a osvetlili možnosti jej prevencie.

PaedDr. Martina Hegedúšová
Koordinátorka prevencie

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií