Multikultúrna spoločnosť v Nemecku

Dňa 17. marca 2011 sa zúčastnili žiaci besedy na tému: Multikultúrna spoločnosť v Nemecku. V rozprávaní autentických zážitkov Slováka s nemeckým občianstvom sa dozvedeli o príčinách a spôsoboch emigrácie za socializmu, o živote v Nemecku, o rozdielnostiach dvoch kultúr.

Mgr. Klaudia Balážová

čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií