Golden Owl - finálové kolo

Finále medzinárodnej korešpondenčnej súťaže Golden Owl sa konalo 5. mája 2011. Naše študentky Eva Frantová a Katarína Hlavačková najskôr absolvovali písomný test pozostávajúci z dvoch posluchov, čítania s porozumením, fonetického cvičenia a otázok k prečítanému dielu Oliver Twist.

V ústnej časti študentky rozprávali na zadanú tému a opisovali obrázky. Bodové hodnotenia, ktoré získali, boli ešte v ten istý deň zaslané poľskému gymnáziu v Nyse. Veríme, že dievčatá sa umiestnia vysoko.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií