Súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku

Dňa 29. apríla sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Študenti súťažili v dvoch kategóriách – starší a mladší žiaci. Hodnotené bolo zvládnutie textu, umelecký prejav, výslovnosť. Študenti predniesli svoje básne i úryvky prózy na vysokej umeleckej i jazykovej úrovni a preto bolo ťažké určiť víťaza.

Porota sa zhodla na nasledovných výsledkoch.

Mladší žiaci:

  1. miesto – Lucia Zamiešková (2.A)
  2. miesto – Erika Horváthová (2.A)
  3. miesto – Dominika Imreová (6.G), Michaela Stachová (1.A)

Starší žiaci:

  1. miesto – Dávid Maťo (7.G)
  2. miesto – Filip Obert (7.G)

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií