Ďalší medzinárodný úspech časopisu Ťahák

Po roku opäť náš školský časopis zareagoval na výzvu zapojiť sa do súťaže stredoškolských časopisov, ktorú vyhlásilo české ministerstvo školstva v spolupráci s Juhomoravským krajom s názvom "NEJ ŠKOLNÍ ČASOPIS roku 2010". Poslali sme naše posledné výtlačky a čoskoro prišlo z Brna pozvanie – ste vybraní medzi finalistami.

Po náročnom cestovaní (vstávali sme krátko po štvrtej) sme dorazili do cieľa tesne po slávnostnom otvorení. Aula praskala vo švíkoch, pretože pozvaná bola polovica z prihlásených (122) časopisov. Ťahák prezentovali a predstavovali jej šéfredaktorky Evičky (Frantová a Ambrušová), v Bratislave k nám pristúpil Peťo Sabo, už vysokoškolák, no dušou stále "Ťahákovec".

V dopoludňajších hodinách prebiehali workshopy pre študentov i učiteľov a od 13-tej bolo hodnotenie a vyhodnotenie časopisov v 3 kategóriách: ZŠ - 1. stupeň, ZŠ - 2. stupeň a stredné školy. Náš Ťahák bol porotou i prítomnými ohodnotený znova vysoko – v kategórii "OBSAH ČASOPISU" sme získali 1. miesto.

A že časopis skutočne zaujal, svedčí i fakt, že nás oslovili vyučujúci z Gymnázia z Třebone s prosbou, že by veľmi radi nadviazali spoluprácu s naším Ťahákom, aby získali nové podnety a skúsenosti. Novým redaktorom držíme palce, aby časopis udržali i naďalej na dobrej úrovni.

Mgr. Blažena Valková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií