Záložka do knihy spojuje školy

je názov projektu, ktorý bol vyhlásený Slovenskou pedagogickou knižnicou a na našej škole sa doň zapojilo 74 študentov z rôznych tried (od tercie až po septimu osemročného gymnázia a od prvého po tretí ročník štvorročného gymnázia). I v tejto aktivite sa opäť preukázala kreativita a nápaditosť našich študentov, ktorí vytvorili veľmi zaujímavé a nápadité záložky, využili originálne a netradičné techniky.

V tvorivosti nezaostávali ani učitelia. Tí pomohli radou, nápadom, niektorí i vlastnou tvorbou. Ku každej záložke sme priložili vizitku, teda krátku autocharakteristiku a kontakt na autora. Všetko sme pekne zabalili, doplnili neformálnym sprievodným listom a . . . Domnievame sa, že česká strana môže ľutovať, pretože pre jej malý záujem boli nakoniec vytvorené páry zo slovenských škôl. Veríme, že naše záložky potešia študentov Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi a cieľ projektu sa začne napĺňať.

PhDr. Mária Khürová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií