SONG

Je to názov súťaže v speve nemeckých a anglických piesní. Vyhlasuje ju každoročne nitrianske Domino ako okresnú súťaž v 3 kategóriách. U nás študujú už iba žiaci najstaršej - tretej. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií - sólový spev a spev skupiniek.

Našu školu 23. mája reprezentovali dievčatá zo 4. G a 1. A a C triedy. Do súťaže sme sa zapojili nemeckou piesňou Kuckuck, kuckuck, ktorú ako kánon spievala skupinka dievčat: Adriana Poláková, Sarah Demešová, Kristína Némethová, Dominika Szabóová, Tajana Nagyová a Lenka Miklóssyová. Na klavíri ich sprevádzala Lucia Vontorčíková z 3. A triedy.

V kategórii sólový spev v anglickom jazyku spievala Adriana Poláková, ktorá sa i sama doprevádzala na klavíri.

Máme výborné speváčky, o čom svedčí skutočnosť, že i skupinka v NJ, i sólo v AJ obsadili 1. miesta.

Blahoželáme dievčatám a želáme im, aby ich láska k spevu sprevádzala i naďalej.

Mgr. Blažena Valková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií