Golden Owl – školské kolo

Dňa 29. 1. 2013 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo medzinárodnej korešpondenčnej súťaže Golden Owl, ktorej organizátor – poľské gymnázium v Nyse - realizuje tento rok už jej dvanásty ročník. Princípom súťaže je testovanie jazykových zručností – test obsahuje čítanie s porozumením, gramatiku, slovnú zásobu, výslovnostné cvičenie a základy reálií anglicky hovoriacich krajín.

Študenti stredných škôl z rôznych európskych krajín sa zúčastňujú školského kola (test je elektronicky rozposlaný do všetkých zúčastnených škôl), výsledky testu sú odoslané späť do Poľska, kde sa zostaví celkové poradie súťažiacich a tí najúspešnejší postupujú do druhého (regionálneho) kola. Ten, kto uspeje aj tu, postupuje do finále, ktorého súčasťou je i ústna časť. Lákadlom pre študentov sú aj hodnotné ceny, ktoré súťažiaci môžu vo finále vyhrať.

Tento rok sa do súťaže zapojilo 26 študentov, čo je rovnaký počet, ako minulý školský rok. Súťaž je však vekovo obmedzená, a tak sa jej môžu zúčastniť len študenti prvých a druhých ročníkov. Príjemným prekvapením tohto ročníka je vysoké umiestnenie našich prvákov v školskom kole. Nechajme sa prekvapiť, výsledková listina je už v Poľsku a my s napätím očakávame, koľkí študenti sa ocitnú v druhom kole.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií