Interaktívna výstava počas Týždňa vedy a techniky 2012

Každý rok v novembri organizuje Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Pri tejto príležitosti bola na našej škole inštalovaná interaktívna výstava žiackych projektov a prezentácií na tému Moderné technológie. Výstava sa konala v dňoch 13. - 16. novembra 2012. Návštevníkom ponúkla dva pohľady na moderné technológie.

Prvý, historický:
Prezentoval myšlienku, že to, čo je pre našu generáciu staré, bolo kedysi moderné. Napr. parný stroj, balóny, gramofón...

Druhý, technický:
Bol zameraný na predstavenie niektorých oblastí súčasnej vedy a techniky. Projekty a exponáty chceli odhaliť, čo sa skrýva vo výrobkoch, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života. Študenti sa v projektoch zamerali aj na geneticky modifikované organizmy a klonovanie.

Veríme, že návštevníkov zaujali jednoduché pokusy s autíčkom na slnečný pohon, model elektromotora, vysvetlenie fungovania tlakového hrnca, návod ako si správne ozvučiť miestnosť domácim kinom, či rôzne funkčné zariadenia, ktoré využívali hlavne svietiace diódy. Efektné boli aj farebné chemické pokusy.

Nesmieme zabúdať, že za každým technickým vynálezom je človek, vedec, vynálezca. Študenti spracovali vo forme prezentácií život a významné úspechy 35-tich osobností vedy a techniky, z ktorých si návštevníci výstavy mali možnosť vybrať.

Veľmi nás potešil záujem o interaktívnu výstavu nielen zo strany žiakov našej školy, žiakov základných škôl z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ale i zo strany rodičov a príbuzných žiakov.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií