Víťazstvo študentky vrábeľského gymnázia
Fotografia: Výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva JUDr. Juraj Horváth a víťazka súťaže „Moje ľudské právo“, študentka 3. ročníka nášho gymnázia, Terézia Čokynová

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ponúklo príležitosť študentom stredných škôl zúčastniť sa súťaže „Moje ľudské právo“, ktorá bola zameraná na písanie esejí s názvom „Ľudské právo, za ktoré chcem bojovať“. Naša študentka Terézia Čokynová na výzvu zareagovala, napísala esej a vyhrala.

Odborná porota rozhodla, že z 33 eseji bola naj... práve tá Terezkina. A čo pre študentku tretieho ročníka vrábeľského gymnázia predstavujú ľudské práva? Pocit, že som Niekto. Že niečo znamenám. Aj keď som len malá nevýrazná bodka v mozaike príbehov života a vesmíru. Ale som to ja, a to už nikto nezmení. Je to tiež pocit, že môžem nahlas vravieť, čo si myslím. Že môžem na ulici čítať a nemôžem byť za to zbitá. Že aj keď som žena, mala by som mať rovnaké pracovné a študijné príležitosti a šancu na rovnaký plat ako ktorýkoľvek muž. Znamená to pre mňa aj, že môžem slobodne (ne)chodiť do kostola bez prenasledovania tajnou štátnou políciou. Je to pocit výnimočnosti, že som človek s nevyčísliteľnou hodnotou a že ma nikto nemôže nahnať do stajní ako dobytok a potom predávať.

PhDr. Ivana Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií