Na sv. Mikuláša ...

...neučí sa, neskúša sa. Veru, aký by to bol 6. december bez Mikuláša a bez sladkostí. A keďže sú naši gymnazisti celý rok poslušní a usilovní, tak ich navštívil aj tentokrát. A neprišiel sám, ale na chodbách a v triedach našej školy ste spolu s ním mohli stretnúť aj anjela a čerta. Tí študentom rozdávali za zaspievané pesničky malú sladkosť. Mikuláš sľúbil, že nás navštívi aj o rok, ale vraj musíme dosahovať rovnako dobré študijné výsledky ako doteraz.

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií