Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo dňa 19.11.2012. Súťaž prebiehala v kategóriách 2A (1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, kvinta) a 2B (3.A, 3.B, 4.A, oktáva).

V písomnej časti sa testovalo čítanie a počúvanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba. V ústnej časti sa hodnotila úroveň rečových zručností vytvorením príbehu na základe vizuálneho podnetu (obidve kategórie), voľným monologickým prejavom na danú tému (kategória 2A) a účasťou v simulovanom rozhovore (roleplay).

Študentov hodnotila trojčlenná komisia zostavená z pedagógov vyučujúcich anglický jazyk na našej škole.

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v obvodnom kole, ktoré sa bude konať v januári na našom gymnáziu.

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

kategória 2B
1. miesto - Matej Martinkovič (3.B)
2. miesto - Peter Filka (3.A)
3. miesto - Natália Hajduová (oktáva)

kategória 2A
1. miesto - Lucia Horváthová (2.A)
2. miesto - Jakub Kováčik (2.C)
3. miesto - Simona Pavelková (2.A)

PhDr. Dagmar Šranková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií