Prezentácia literárneho diela nemeckej autorky Gudrun Pausewang Die Wolke

Anglická recitácia je na našej škole bežná, no z nemčiny ju tak ľahko nevidno. Preto sa 26. marca pre študentov pripravila recitácia v nemeckom jazyku pod vedením p. p. Očovajovej a p. p Bielakovej. Prednes bol spojený s prezentáciou knihy s názvom Die Wolke (“Mrak“). Jednotlivé časti z tejto knihy prednášali žiaci V.G (Branislav Koprda, Lenka Miklóssyová, Kristína Vranová), I.B (Sofia Liková) a II.A triedy (Simona Pavelková, Bianka Marcinová, Michal ŠKarba, Šimon Staňo, Dominik Štank, Kristína Némethová, Tatiana Vojteková a Daniela Rajnerová).

Spisovateľka Gudrun Pausewang opisovala 14-ročné dievča počas jadrovej havárie v jednej z atómových elektrární v Nemecku a jej život po tomto výbuchu. Kniha poukazuje na to, aké nebezpečenstvo hrozí pri takomto výbuchu.

Veríme, že takýchto recitácii v nemeckom jazyku bude viac a možno so zábavnejšou tématikou.

Michal Škarba, 2.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií