Rozlúčka s maturantmi

Opäť nastal čas lúčiť sa a bilancovať študentské úspechy našich maturantov, ktorí niekoľko rokov drali lavice nášho gymnázia. V piatok 10. mája 2013 sa oficiálne odovzdávali ceny za potlesku pedagógov a mladších študentov.

Pochvalu od riaditeľky školy si odnieslo 16 študentov, či už za vynikajúce výsledky v štúdiu, za výhry v súťažiach vyhlásených Ministerstvom školstva, inými organizáciami alebo za športové úspechy. Špeciálnu kategóriu ocenených tvorili študenti, ktorí sa podujali darovať krv, niektorí z nich dokonca viackrát.

Maturanti už netrpezlivo očakávajú najdôležitejšie zavŕšenie ich štúdia, pristúpenie k maturitnému stolu. Sú plní nádeje, že zmaturujú čo najlepšie a otvorí sa im tak brána k ďalšiemu vzdelávaniu na vysokých školách. My im z celého srdca držíme päste a želáme veľa šťastia.

Zoznam študentov ocenených pochvalou od riaditeľky školy:

8.G: Petra Krčmáriková, Natália Hajdúová, Andrej Hosťanský, Jakub Ježkovský, Natália Koprdová, Erika Meňhartová, Veronika Nádašdyová, Ľubica Račeková, Martin Špacír, Viviána Vozárová
4.A: Andrea Mladá, Patrícia Betáková, František Bielik, Radka Džatková, Ida Havettová, Erika Horváthová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií