Životné hodnoty, sebaspoznávanie, pravidlá slušného správania

Čo môže byť lepšie ako kombinácia víkend + 3 dni riaditeľského voľna? Niečo by sa predsa našlo - prísť po tých troch dňoch voľna do školy a zistiť, že na programe vyučovania sú naplánované až dve besedy.

Takže dňa 22.05.2014 sa uskutočnila beseda so psychológom Mgr. Martinom Rothbauerom z CPPPaP v Nitre v dvoch triedach - II.A a II.B. Tematicky boli zamerané na životné hodnoty, sebaspoznávanie, pravidlá slušného správania. Atmosféra bola veľmi príjemná a uvoľnená. Úvod už tradične tvorili otázky o známkach a správaní sa - prečo si myslíte, že som tu, čo si myslíte, že o vašom kolektíve hovoria iní učitelia. A práve kolektív sa stal hlavnou témou besedy. Otázky boli zamerané najmä na to, ako sa vnímame ako celok my samy - či sa rozprávame každý s každým, kedy sa v ňom cítime dobre a kedy nie. Odpoveď - ako kedy, ako kde ... Samozrejme, nie vždy je to práve prechádzka ružovou záhradou. No nakoniec sa ukázalo, že sa považujeme za celkom dobrý kolektív.

Od kolektívu sme prešli k trochu inej téme... a to čo si každý myslí o sebe samom. Mali sme povedať jednu vec, o ktorej si myslíme, že sme v nej fakt dobrí. Je dôležité vedieť povedať, čo nám naozaj ide, pretože keď si o sebe človek myslí samé negatívne veci, stáva sa negatívnym človekom.

Záver besedy bol znovu optimistický - každý mal povedať jedno pozitívne slovo a nakoniec nám zaželal, aby sme všetky tie pozitívne veci naozaj aj dosiahli.

Kristína Vranová, II.A

Naša prvá beseda so psychológom

Keďže sme už prváci, neminula nás beseda s pánom psychológom Mgr. Martinom Rothbauerom z CPPPaP v Nitre, ktorá sa uskutočnila dňa 22.05.2014.

Prvý dojem celého nášho kolektívu bol veľmi predvídateľný. Každý z nás len tak sedel, smial sa alebo sa rozprával s ostatnými. Na to pán psychológ zareagoval chvíľkou ticha a my sme pochopili, že by sme mali asi stíchnuť. Začal veľmi vtipne, pretože reagoval na témy, ktoré kolovali medzi nami.

Jednou z tém bol tiež prvý rok na novej škole a náš celkový dojem zo stredoškolského prostredia. Najskôr zisťoval, či si ako kolektív rozumieme a chcel vedieť, či je v niečom iní-lepší, než ten na základnej škole. Následne na to sa do konzultácie priplietla téma o závislosti na drogách,alkohole a celkovo všetkých omamných, či psychotropných látkach i o závislosti na internete a sociálnych sieťach. Každého zaujali rôzne účinky marihuanny ako drogy alebo ako lieku. Nakoniec sme prišli k téme, ktorá bola pre chlapcov, ako obvykle, veľmi vtipná – sexuálna orientácia. Rozprávali sme sa o rôznych teóriách narodenia človeka ako o bytosti orientovanej na obe pohlavia. Keď sme dokončili debatu o pohlavnej orientácii, pomaly sa blížil koniec besedy a my sme boli radi, že sme sa dozvedeli nové skutočnosti a poznatky.

Viktória Laubertová a Laura Baková, I.A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií