Bola som pyšná...

Slovíčko pyšná pre nás obyčajne znamená nie najlepšiu charakterovú črtu. Ak je niekto pyšný, skôr to v nás vyvoláva negatívne vnímanie človeka, lebo byť pyšný znamená byť namyslený, a to nie je pekné.

Ja sa napriek tomu priznávam, a tento raz veľmi rada k tomu, že som bola pyšná. Bola som pyšná na študentky nášho (vrábeľského) gymnázia, ktoré spomedzi osemdesiatich súťažiacich z celého Slovenska v Celoslovenskej literárnej súťaži, ktorej vyhlasovateľom boli Slovenský syndikát novinárov a Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, na tému: „Čo by nám Cyril a Metod povedali dnes?“ získali prvé dve miesta. Presnejšie – Terezka Čokynová (IV.B) obsadila prvé miesto a Kristínka Vranová (II.A) miesto druhé.

Vyhlásenie víťazov sa konalo 15. 11. 2013 na pôde Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave a ceny im odovzdali členovia poroty: riaditeľ Akadémie médií Ján Füle, riaditeľ súťaže Pavol Vitko, predsedníčka SSN Tamara Valková. Títo profesionáli v oblasti žurnalistiky veľmi vysoko ohodnotili súťažné príspevky našich dievčat. Bolo príjemné počúvať pochvaly na súťažné práce oboch dievčat, ale porotcovia sa pozitívne vyjadrili aj k práci učiteliek slovenčiny, čo ma potešilo, lebo sa naozaj snažíme zapájať žiakov do súťaží, podporovať ich kreativitu a zároveň im dať odborné rady, aby ich príspevky boli čo najlepšie. A tento raz to už lepšie ani byť nemohlo.

Tak teda, čo myslíte? Mohla som byť pyšná?

PhDr. Monika Bogyóová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií